Kayseri Ağır Ceza Avukatı Okat Aydoğdu
21
Eyl

Kayseri Ağır Ceza Avukatı

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Kayseri ağır ceza avukatı hukuki faaliyetini Kayseri’de gösteren, hukuk üzerine lisans eğitimini bitirdikten sonra yasal avukatlık stajını tamamlamak suretiyle avukatlık mesleğini icra eden kişidir. Türk Hukuk Sistemi her ne kadar “ağır ceza avukatı” “boşanma avukatı” gibi branşlaşma ihtiva eden sıfatları yasal olarak düzenlemese de, daha çok Ceza Hukukundan doğan işlem, uyuşmazlık ve davalar ile iştigal olan ve kendisini bu alanda yetiştiren avukata uygulamada ağır ceza avukatı denir.

Kayseri Ağır Ceza Avukatı

Konusu suç içeren eylemleri ve bu eylemlerin faillerine verilecek yaptırımları konu edinen davalar ceza davalarıdır. Kayseri ağır ceza avukatı her ne kadar Kayseri merkezli faaliyet gösterse de ülkenin tüm şehirlerinde ceza davalarını yürütme yetkisini haizdir. Vekaletname çıkarmak suretiyle kişinin yargı önünde temsil olunmasını yürütün ağır ceza avukatı, kişi sanık sıfatını haiz ise bu durumda sanık müdafi olarak isimlendirilir. Şayet kişi mağdur ise bu durumda da katın vekili olarak adlandırılır. Kişinin taraf olduğu ceza davası hangi şehirde gerçekleşiyor olursa olsun Kayseri ağır ceza avukatı müdafaasını gerçekleştirebilir.

Ağır Ceza Avukatının Önemi

Ağır ceza veya asliye ceza mahkemelerinde görülen davalarda faaliyet gösteren Kayseri ağır ceza avukatları, TCK özel hükümlerde düzenlenen suçları konu alan yargılamaların hem soruşturma hem de kovuşturma sürecinde önemli rol üstlenir. Yargılama neticesinde kişinin adil yargılanmak suretiyle hak ettiğinden daha fazla ceza almamasını, beraat edilmesini veya tahliye edilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar. Bu itibarla Kayseri ağır ceza avukatı oldukça önemli ve hayati bir fonksiyon üstlenir. Zira ceza davaları neticesinde kişinin hürriyetini kısıtlamaya yönelik çok ciddi yaptırımlar söz konusudur.

Ceza davalarının hürriyeti kısıtlayıcı tedbirleri ihtiva ettiğinin ifade ettik. Bu nedenle önemli olan bir diğer unsur ise mevcut olay ile alakalı tüm somut delillerin toplanması, mahkemeye ibraz edilmesi ve bu sayede savunmanın en iyi şekilde yapılmasıdır. İşte bu savunma, Kayseri en iyi ağır ceza avukatı eli ile yapılır. Zira avukat mevcut yargılamada faydası olacak tüm hukuki yolları işletecek, yapılması yararlı işlemleri gerçekleştirecek ve ceza davasının neticesinde kişinin hürriyetine ilişkin en müspet kararın hasıl olması adına oldukça titiz çalışacaktır.

Ağır Ceza Avukatı Ücreti

Ağır ceza avukatı ücreti, avukatın baktığı dosyanın kapsamı ve muhteviyatı değerlendirilerek belirlenir. Bu nedenle ağır ceza avukatına verilecek ücretin ne olacağı net bir rakamla ifade edilmez. Barolar her sene Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlamaktadır. Bu tarife göz önüne alınarak ve mevcut olay değerlendirilerek avukat ile kişi arasında ücret serbestçe tayin edilir. Kişinin yaşamına doğrudan etki eden ceza davalarında avukatlık ücretinden ziyade avukatın hukuki müktesebatı, başarısı ve profesyonelliği önemlidir. Zira hatalı ya da ihmali bir işlem neticesinde kişi, geriye dönüşü imkansız hak kayıpları yaşayabilir.