Kayseri İş Hukuku, Kıdem, Belediye, Kurum, Sigorta Tespit Davaları Avukatı
12
May

Kayseri İş Hukuku, Kıdem, Belediye, Kurum, Sigorta Tespit Davaları Avukatı

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Kayseri İş Hukuku, Kıdem, Belediye, Kurum, Sigorta Tespit Davaları Avukatı Oktay Aydoğdu! İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen önemli bir alanı kapsar. İşçi alacakları da bu ilişkinin önemli bir parçasını oluşturur. İşçi alacaklarının haklı nedenlerle ödenmemesi durumunda işçilerin başvurabileceği çeşitli hukuki yollar bulunmaktadır.

İşçi Alacakları Kavramı:
İşçi alacakları, işçinin çalıştığı süre boyunca işverenden talep edebileceği hakları ifade eder. Bunlar genellikle ücret, izin ücretleri, fazla mesai ücretleri, kıdem tazminatı gibi unsurları içerir. İş Kanunu ve ilgili mevzuat, işçi alacaklarının ne zaman ve nasıl ödenmesi gerektiğini belirler.

İşçi Alacaklarının Ödenmemesi Durumunda İşçinin Hakları:
İşverenin işçiye olan borçlarını zamanında ödememesi durumunda işçi çeşitli hukuki yollara başvurabilir. Bunlar arasında iş mahkemelerine başvuru, arabuluculuk ve icra takibi gibi yöntemler bulunur. İşverenin ödeme yapmaması durumunda işçi, haklarını mahkeme yoluyla talep edebilir ve gerekirse icra takibi başlatabilir.

İş Mahkemelerinde İşçi Alacaklarının Talebi:
İşçi, iş mahkemesine başvurarak işverenden alacaklarını talep edebilir. Mahkeme, tarafların delillerini değerlendirerek işçi lehine bir karar verebilir. Bu karar işveren tarafından yerine getirilmezse, işçi icra takibi başlatabilir ve alacaklarını tahsil edebilir.

Arabuluculuk Süreci:
İş Kanunu’na göre, işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk süreci zorunlu tutulmuştur. İşçi, arabulucuya başvurarak alacaklarının tahsili için işverenle uzlaşma yolunu deneyebilir. Uzlaşma sağlanamazsa, işçi dava açma hakkına sahiptir.

Sonuç:
İşçi alacakları, işçilerin çalışma karşılığı talep edebileceği hakları ifade eder. İşverenin bu hakları zamanında ve eksiksiz olarak ödemesi önemlidir. İşçi alacaklarının ödenmemesi durumunda işçilerin başvurabileceği çeşitli hukuki yollar bulunmaktadır ve iş mahkemeleri, arabuluculuk süreci ve icra takibi gibi yöntemlerle bu haklarını talep edebilirler.

Birçok kurum ve kuruluşta eksik kıdem tazminatı gözükmektedir.

Bu alandaki davalara bakan en iyi Kayseri İş Hukuku,Kıdem,Belediye,Kurum,Sigorta Tespit davaları   avukatı, süreci müvekkili adına yürütür.

Kayseri İş Hukuku, Kıdem, Belediye, Kurum, Sigorta Tespit Davaları Avukatı
Kayseri İş Hukuku, Kıdem, Belediye, Kurum, Sigorta Tespit Davaları Avukatı

.  Kayseri İş Hukuku,Kıdem,Belediye,Kurum,Sigorta Tespit davaları   söz  konusunda uzman avukat, bu tip davalara bakar.Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Kayseri İş Hukuku,Kıdem,Belediye,Kurum,Sigorta Tespit davaları  Davalarında yılların tecrübesi bulunmaktadır.

Bu konularda yeni tarihli emsal alınmış tarafımızca 08/02/2022 tarihli kıdem,fazla mesai,ihbar ,yıllık-genel izin ve diğer tazminatlar  konusun da Kayseri 6. İş Mahkemesi tarafından verilen ve üst T.C. KAYSERİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ  7. HUKUK DAİRESİESAS NO  : 2021/239 KARAR NO : 2022/75 tarafından onanan‘’ Hesaplanan brüt 5.271,00-TL kıdem tazminatı alacağının aktin fesih tarihi olan 21/06/2019 tarihinden itibaren işleyecek bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi ile davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine Hesaplanan brüt 3.581,76-TL ihbar tazminatı alacağı talebinin; 2,500,00-TL ‘sinin dava tarihi olan 03/09/2019 tarihinden, bakiyesinin ıslah tarihi olan 24/08/2020 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine,3-Hesaplanan brüt 1.193,92-TL yıllık ücretli izin alacağı talebinin 1,000,00-TL’sinin dava tarihi olan 03/09/2019 tarihinden, bakiyesinin ıslah tarihi olan 24/08/2020 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine,4-Hesaplanan brüt 200,00 TL iaşe alacağı talebinin; dava tarihi olan 03/09/2019 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalı taraftan alınarak davacı tarafa verilmesine, ‘’ şeklin de işçi alacakları yönünden karar verilmiştir.

 

Yine emsal tarafımızca alınmış 14/07/2023 tarihli kıdem tazminatı,mesai ve diğer alacaklar yönünden üst mahkemece onanmış T.C. KAYSERİ 3. İŞ MAHKEMESİ ‘’ avalı Melikgazi Belediyesi TİM A.Ş.’deki 12/08/2015-31/03/2017, davalı Taş-Tem…Ltd. Şti.’ndeki 01/04/2017-01/04/2017, davalı Şahmeran…Ltd. Şti.’ndeki 04/04/2017-15/09/2017, davalı Tekten Grup Taahhüt A.Ş.’deki 16/09/2017-31/03/2018, davalı Melikgazi Belediyesi TİM A.Ş.’deki 01/04/2018-20/04/2022 tarihleri arasında olmak üzere toplam hizmet süresinin 6 yıl 8 ay 7 gün olduğu, dosyadaki bordrolardan davacının en son günlük brüt 184,43 TL ücretle çalıştığı, en son giydiirlmiş günlük brüt ücretinin 232,23 TL olduğu anlaşılmıştır. Brüt 13.890,04 TL kıdem tazminatının akdin fesih tarihi olan 20/04/2022 tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,  Brüt 9.037,07 TL yıllık ücretli izin alacağının 50,00 TL sinin dava tarihi olan 03/06/2022, kalan kısmının temerrüt tarihi olan 26/05/2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte.’’ Şeklin de birçok karar alınmıştır.

 

Bunun gibi birçok emsal karar İle İş Hukuku,Kıdem,Belediye,Kurum,Sigorta Tespit davaları Mahkeme yoluyla alınmıştır.

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, İş Hukuku,Kıdem,Belediye,Kurum,Sigorta Tespit davaları Hukuku  Davalarında Kayseri İlinde müvekkillerine en sağlıklı, hukuki bilgileri vermektedir. İş Hukuku,Kıdem,Belediye,Kurum,Sigorta Tespit davaları  Hukuku   davaları tecrübeli hukuk bilgisi gerektiren davalardır. Ufak bir hata durumunda çok büyük hak kayıpları  da yaşanabilir. Bu nedenle Kayseri İş Hukuku,Kıdem,Belediye,Kurum,Sigorta Tespit davaları Hukuku  Avukatı Oktay AYDOĞDU, her zaman hukuki bilgisi ve tecrübesi ile müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Kayseri Avukat Oktay AYDOĞDU.