Kayseri Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı
29
Eyl

Kayseri Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma  davası davaların da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

BOŞANMA

Kişiler, evliliklerini kanunun öngördüğü süre geçtikten sonra istedikleri zaman bitirmek isteyebilirler. Bu anlamda evliliklerinin 1 yılı dolmuş çiftler anlaşmalı ya da çekişmeli olarak boşanma davası açabilirler. Karar verecek olan hakim olsa da bazı durumlarda kanun sebebiyle reddedemeyeceği talepler de bulunmaktadır. Biz de yazımızda oldukça önemli olan boşanma konusuyla ilgili aklınıza takılabilecek her sorunun cevabını vermek istedik.

Kayseri Avukatlık bürolarında Aile Hukukundan doğacak her türlü anlaşmazlıkta istediğiniz profesyonel hizmetleri bulabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma

Her iki eş için de evlilik çekilmez hale gelmiş olabilir. Böyle bir durumda taraflar anlaşmalı olarak mahkemeye başvurur. Anlaşmalı boşanma için mahkemeye dava dilekçesi ve ortak hazırlanmış protokol sunulmalıdır. Bu protokol şunları içerir:

 • Boşanma isteği açıkça dile getirilir
 • Velayet konusundaki ortak karar
 • Mal paylaşımı
 • Nafaka ve tazminat
 • Varsa ortak borçların durumu

Anlaşmalı boşanma durumlarında hakim, herhangi bir sebebin varlığını veya yeterliliğini denetlemez. Evliliğin süresinin 1 yılı aşmış olduğu ve evraklarda eksikliğin olmadığı durumlarda boşanma kararı verir.

Çekişmeli Boşanma

Çekişmeli boşanma taraflardan birinin boşanmayı istemediği ya da boşanma şartları üzerinde anlaşamadıkları durumlarda gündeme gelir. Eşlerden biri kanunda sayılan hallerden birine dayanarak boşanma davası açabilir. Bu haller Medeni Kanunumuzda boşanmanın özel sebepleri ve genel sebepleri olarak düzenlenir.  Genel sebepler evlilik birliğini çekilmez hale getiren, eşler arasındaki ilişkinin taraflardan evli kalmanın beklenilmeyeceği unsurları kapsar. Özel sebepler ise tek tek sayılmıştır. Şu şekildedir:

 • Hayata Kast veya Pek Kötü Ya Da Onur Kırıcı Davranış: Hayata kast bir eşin diğerinin canına yönelik bilerek yaptığı fiilleri kapsar. Pek kötü davranış ise hayata karşı değil fakat eşin vücut bütünlüğüne kastedecek fiilleri anlatır. Eşe acı ve ıstırap veren bütün fiziksel muameleler bu kapsamda değerlendirilebilir. Onur kırıcı muamele ise eşin saygınlığına ve manevi varlığına yönelik yapılan fiillerdir. Psikolojik ve ekonomik şiddeti bu kapsamda değerlendirmek yerinde olacaktır.
 • Küçük Düşürücü Suç İşleme veya Haysiyetsiz Hayat Sürme: Bu başlık altında akla gelebilecek fiiller evlilikten önce de var olan şeyler olabilir. Bunlar biliniyor ve kabul edilmiş de olabilir. Ancak somut durumda devam etmesi ve eşlerden biri için evliliği çekilmez hale getirmesi geçerli bir boşanma sebebi oluşturur. Bu neden için herhangi bir hak düşürücü süre öngörülmemiştir. Hakim evrensel değerleri göz önüne alarak değerlendirme yapar.
 • Terk: Eşlerden birinin ortak konutu haklı bir sebep olmaksızın terk etmesi ve üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemesi durumudur. Aynı zamanda bu durum eşlerden birinin ortak konuta alınmamasıyla da oluşmaktadır.

Doğrudan bu sebebe dayanılarak boşanma davası açılamaz. Öncelikle 4 aydır eve dönmeyen eşe mahkemeye başvurularak ihtar çektirilir. İhtar çekildikten sonra eve dönmek için de 2 ay süre verilir. Bu süreçte de eş eve dönmezse, boşanma davası açılır.

 • Akıl Hastalığı: Bu sebebi öne sürebilmek için akıl hastalığının önceden bilinmiyor olması ya da hastalığın evlilikten sonra ciddi derecede artmış olması gerekir. Hastalık devam ettiği sürece, taraflar istenildiği zaman dava açabilir. Ancak şu şartları taşıması zorunludur:
 • Eşin iyileşmesi mümkün olmayan bir akıl hastalığına sahip olması
 • Hastalık sebebiyle evliliğin diğer taraf açısından çekilmez hale gelmesi
 • Zina: Eşlerden birinin, karşı cinsten biriyle yaşadığı ilişki neticesinde sadakat yükümlülüğünü yerine getirmemesidir. Zina Türk Ceza Kanununa göre bir suç değildir. Medeni Hukuk bağlamında amaç güveni kırılan, aldatılan eşten evliliği sürdürmesinin beklenememesidir. Zina konu edilerek öğrenilme tarihinden itibaren 6 ay içinde boşanma davası açılır. Eşin affedilmesi veya zinanın üzerinden 5 yıl geçmesi durumlarında dava hakkı biter.

Hatırlatma fayda var, yukarıda yer alan sebeplerle boşanma davası açma hakkı yalnızca kusursuz veya daha az kusurlu olan eşe verilmiştir. Bu sebeple kusurlu eş ancak genel sebeplere dayanarak boşanma talebinde bulunabilir.

 

Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması

Ortak hayatın yeniden kurulamaması aslında boşanmanın genel sebeplerinden biridir. Ancak nitelikleri itibariyle farklılık taşır. Daha önce herhangi bir sebeple boşanma davası açılmış ve reddedilmiş olabilir. Bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç yıl fiili ayrılık önemli bir sebep olmaksızın devam etmişse evlilik birliği temelden sarsılmış kabul edilir. Bu sebep öne sürülerek mahkemeye başvurulduğunda hakim kusur ya da başka bir sebep aramadan boşanma kararı verir.

Yeni Evliliklerde Boşanma

Eşlerden biri evlendikten sonra boşanma süresi beklemeden boşanmak isteyebilir. Eşin bunun için geçerli bir boşanma sebebi olması gerekir. Öne sürülen sebep kanıtlanabilirse yeni evliliklerde boşanma için aranan 1 yıllık sürenin beklenmesine gerek olmadan boşanma davası açılabilir.

Boşanma davası anlaşmalı veya çekişmeli olarak Aile Mahkemesi’nde açılır. Anlaşmalı boşanmada evliliğin en az 1 yıllık olması, tarafların duruşmada hazır bulunması ve ortak bir protokolün olması aranır. Çekişmeli boşanmada ise kanunda düzenlenen genel ve özel sebeplerden birini öne sürmek ve bunu kanıtlamak önemlidir. Bu sebeplerden biriyle açılan çekişmeli boşanma davasında evliliğin süresi önemli değildir. Terk sebebiyle boşanmada ise terk için 6 aylık süre geçmesi gerekir. Bu sebeple en az 6 aylık evlilik olması aranmaktadır.

Açılan bir boşanma davasının süresine bakıldığında ise anlaşmalı boşanma tek celsede gerçekleşip 1 ayda kesinleşebilmektedir. Çekişmeli boşanma davalarındaki boşanma süresi ise 6 ay ile 1,5 yıl arasında değişebilmektedir.

Boşanma, Medeni Kanun sayesinde sahip olduğumuz bir haktır. Ancak bu hakkın kullanılması aşamasında süreler ve hazırlanacak belgeler, sunulacak kanıtlar gibi ince ayrıntı içerebilecek prosedürler de bulunmaktadır. Bu sebeple Kayseri avukatlık bürolarımızdan yardım alarak hak kaybına uğramamanızı tavsiye ederiz.

Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma  Davaları

Kayseri Çekişmeli Boşanma Davası Avukatı

Merhaba değerli okuyucumuz, Kayseri çekişmeli boşanma davası avukatı arayışındaysanız biz Oktay Aydoğdu avukatlık ve hukuk bürosu olarak size bu konuda profesyonel bir biçimde yardımcı olup hizmet verebiliriz.

Çekişmeli boşanma davaları uzun uzadıya süren neredeyse bitmek bilmeyen sıkıntılı dava süreçleri olmaktadır desek yanlış demiş olmayız kanaatindeyiz.

İnsanların hem zaman açısından hem de bir an evvel boşanıp yeni bir hayata başlayabilmesi açısından büyük bir engel teşkil etmekte olup, hayatlarının önemli zamanlarını boşa harcamalarına maalesef sebep olmaktadır.

Çekişmeli boşanma davalarında çoğunlukla mal paylaşımı sorunu, çocukların velayeti sorunu ve nafaka sorunları ön plana çıkmaktadır.

Bazen de taraflardan bir tanesi boşanmak konusunda istekli olmayarak dava sürecinin uzamasına ve boşanma neticesi ile neticelenmemesine sebep olmaktadır.

Eğer sizde uzun uzadıya süren ve sizi yoran bu süreçlerden bir an evvel kurtulmak istiyorsanız mutlaka bizden avukatlık ve hukuk danışmanlığı hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

Kayseri çekişmeli boşanma davaları konusunda biz Oltu Aydoğdu avukatlık bürosu olarak bu konuda uzman konumda yer almaktayız.

Şimdiye kadar onlarca Çekişmeli boşanma davasına katılmış ve bu konuda yüksek başarı elde etmiş ve bu sayede yüksek tecrübeye sahip olmuş durumdayız.

Çekişmeli boşanma davalarında dava süreçlerinin uzun uzadıya sürmesinin yegane sebebi, size bu konuda avukatlık hizmeti veren avukatların dava süreci boyunca dava sürecini hızlandırabilecek ön çalışmaları ve hazırlıkları yeteri kadar yapmamasından kaynaklanmaktadır.

Biz Oktay Aydoğdu avukatlık bürosu olarak boşanma davasını tüm detayları ile birlikte ele alarak hukuki açıdan sonuç alıcı ve size bu konuda kolaylık sağlayan tüm hukuksal işlemleri ekibimizle birlikte mütela ederek kusursuz bir biçimde gerçekleştiriyoruz.

Oktay Aydoğdu avukatlık ve hukuk bürosu olarak bizim için paradan daha önce siz değerli müvekkillerimizin memnuniyeti gelmektedir.

Biz dava süreçlerinin uzamasını ve sizlerden daha fazla ücret talep etmeyi değil tam tersi dava süreçlerini hızlandırıp kolay bir biçimde bitirerek sizin memnuniyetinizi sağlamayı hedefliyoruz.

Kayseri çekişmeli boşanma davası avukatlık ve hukuk danışmanlığı hizmetleri açısından fiyatlarımız da oldukça makul ve uygun seviyededir.

Çekişmeli boşanma davaları konusunda daha fazla bilgi almak için web sitemizde bulunan iletişim sayfasındaki iletişim numaraları üzerinden hiç çekinmeden bizimle iletişime geçebilir ve sormak istediklerinizi çekinmeden bizlere sorabilirsiniz.

Kayseri Anlaşmalı Boşanma Davası

Merhaba Kayseri ilinde yaşıyor veya civarında yaşıyorsanız ve internet üzerinde Kayseri Anlaşmalı boşanma davaları konusunda hizmet veren bu konuda uzman bir avukat arıyorsanız, o zaman şu an olabileceğiniz en doğru adreste olduğunuzu size söyleyebiliriz.

 Biz Oktayaydogdu.av.tr avukatlık Hukuk Bürosu olarak Kayseri Anlaşmalı boşanma davaları konusunda en iyi avukatlık ve hukuk danışmanlığı hizmetini sunmaktayız.

Kayseri’nin En İyi Ve En Kaliteli Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatı

Anlaşmalı boşanma davaları eğer alanında uzman bir avukat tarafından hukuka uygun bir biçimde ele alınmazsa istenildiği gibi tek celsede veya en kısa süre içerisinde boşanma davası sonuçlanmayarak süreçler uzayabilir.

Pek çok insan anlaşmalı boşanma davası ile evliliklerini hızlı bir biçimde sonlandırmak ve hayatlarında yeni bir başlangıç yapmak istemektedirler.

Eğer siz de hızlı bir işinde boşanma işlemlerini anlaşmalı olarak tamamlamak istiyorsanız mutlaka bizden bu konuda hizmet almalısınız.

Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların mal paylaşımı, nafaka ve çocukların velayeti konularında ileride problem çıkmayacak şekilde hukuksal sözleşmeleri sizin için hazırlayıp sizlere sunuyoruz.

Kayseri Anlaşmalı Boşanma Davası Konusunda Hukuk Danışmanlığı Hizmeti

Taraflarında mütabakatı ile beraber boşanma davası işlemlerini hemen derhal hızlıca başlatıyoruz.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi almak için web sitemizde bulunan iletişim sayfasındaki iletişim numaraları üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sorunsuz bir biçimde anlaşmalı boşanma davası konusunda avukatlık hizmeti almak için mutlaka bizi tercih etmenizi öneririz.

Biz şimdiye kadar yüzlerce anlaşmalı boşanma davası ve işlemleri konusunda avukatlık ve hukuk danışmanlığı hizmetleri vermiş, bu konuda Kayseri ilinde bilinen tanınan köklü bir hukuk bürosuyuz.

Sorunsuz bir dava süreci ve hızlı bir mahkeme kararıyla boşanmanıza yardımcı oluyoruz.

Anlaşmalı boşanma davaları konusunu hukuksal olarak ne gerekiyorsa sizin için hazırlıyor ve o şekilde dava sürecini başlatıyoruz.

Oktay Aydoğdu avukatlık ve hukuk danışmanlığı bürosu olarak tüm ekibimizle sizin yanınızdayız.

Doğru bir biçimde hazırlanmış sözleşmeler ile mal paylaşımı, çocukların velayeti, nafaka gibi konularda karşı tarafla en doğru şekilde hukuk açısından anlaşmanızı sağlıyoruz.

Bu sayede boşanma işlemleri hem hızlı gerçekleşmekte olup, hem de hukuki alt yapısı bakımından ileride hiçbir sorun ya da problem çıkarmayacak şekilde ayarlanmaktadır.

Bir başka yazı ve makalemizde görüşmek üzere sizlere sevdiklerinizle birlikte sağlıklı mutlu güzel bir yaşam dileriz…

Kayseri Boşanma Ve Velayet Davaları

Kayseri boşanma avukatı ve velayet davalarına bakacak hukuk bürosu arayışınız bulunuyorsa bu konuda size memnuniyetle hizmet verebiliriz. Oktay Aydoğdu avukatlık ve hukuk danışmanlığı bürosu olarak boşanma davaları konusunda oldukça uzman bir ekibe sahibiz.

Biz Oktay Aydoğdu avukatlık bürosu olarak şimdiye kadar yüzlerce boşanma davasına katılmış olup bu davaların tümünü başarı ile sonuçlandırmış bir hukuk ve avukatlık bürosuyuz.

Oktay Aydoğdu avukatlık bürosu üzerinden boşanma davalarınızı en iyi sonuçlarla ve başarıyla sürüdürebilir ve sonuçlandırabilirsiniz.

Boşanma davalarında çocukların velayetinin kimde olacağı konusu gerçekten zorlu ve ciddi anlamda sıkıntılı bir süreçtir.

Çünkü anne veya baba çocuklarını kendi gözetimlerinde ve yanlarında isteyebilmekde olup boşanmanın doğası gereği çocukların geriye kalan yaşamlarını hangi ebeveynleri ile geçireceği konusu ve hangi ebeveynlerinin velayeti altında olacakları konusu gerçekten çoğu boşanma davasında zorlukla belirlenip saptanabilmektedir.

Biz sizin çocuklarınızın velayetini boşanma davası sonucunda alabilmeniz adına tüm gerekli olan hukuksal süreçleri ve profesyonel avukatlık hizmetini sizin için sağlıyoruz.

Mümkün olan en kısa sürelerde boşanma davasının sonuçlanarak çocuklarınızın sizin yanınızda olmasını sağlamaya çalışıyoruz.

Oktay Aydoğdu avukatlık bürosu olarak şimdiye kadar pek çok boşanma davasında ve çocukların velayeti konusunda müvekkillerimize en iyi ve en doğru hukuk hizmeti sağlamış durumdayız.

Boşanma davasında çocuklarınızın velayetini kazanmak istiyorsanız mutlaka bizimle bu konuda çalışmanızı öneririz.

Çünkü ister anne olsun ister baba olsun her ebeveynin en önemli konusu en değer verdiği konu çocuklarının geleceğidir.

Sizde çocuklarınızın yanınızda sizin gözetimimiz de büyümelerini ve hayatlarının geri kalanını geçirmelerini istiyorsanız bunu asla riske atmamalısınız.

Velayet davaları çok ciddi bir konudur ve bu konuda tecrübe bilgi birikim ve uzmanlık gerektirir.

Daha önceden bu tür konularda davalara katılmamış ve bu konularda yeteri kadar tecrübesi bulunmayan avukatlar sizin maalesef boşanma davasındaki sürecinizde çocuklarınızın velayetini alamamanıza sebep olabilir.

Bu nedenle biz size tüm tecrübemiz ve bilgi birikimimizle bu zorlu süreçte başarılı bir biçimde çocuklarınızın velayetini almanıza hukuksal açıdan yardımcı oluyoruz.

Boşanma davası ve çocukların velayeti davaları konusunda sormak istediklerinizi bizlere web sitemizin iletişim sayfasında bulunan iletişim numaraları üzerinden sorabilirsiniz.

Kayseri Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı
Kayseri Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma  Davaların da Kayseri İlinde müvekkillerine en sağlıklı, hukuki bilgileri vermektedir. Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma  davaların da tecrübeli hukuk bilgisi gerektiren davalardır. Ufak bir hata durumunda çok büyük hak kayıpları  da yaşanabilir. Bu nedenle Kayseri Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma  Davaları Avukatı Oktay AYDOĞDU, her zaman hukuki bilgisi ve tecrübesi ile müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Kayseri Avukat Oktay AYDOĞDU.