Kayseri Boşanma Avukat Oktay Aydoğdu
23
Eyl

Kayseri Boşanma Avukatı

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Kayseri Boşanma Avukatı; Hukukumuz içinde avukatlık mesleğinin yasal bir branşlaşması söz konusu değildir. Ancak uygulamada sıkça kullanılan boşanma avukatı kavramı bir uzmanlık ve ilgi alanını temsil eder. Boşanma Hukukuna yönelik çalışmalarını sürdüren ve daha çok boşanma davalarında faaliyet gösteren avukatlar, halk nezdinde boşanma avukatı sıfatı ile anılır.

Kayseri Boşanma Avukatı

 

Toplumumun sosyal olgularından birisi olan boşanma, TMK kanunu hükümlerine göre mahkeme yolu ile gerçekleşir. Boşanma istemine konu teşkil eden boşanma gerekçesine özel farklı yasalar, kurallar ve hukuki prosedürler bulunur. Boşanma sürecinin yönetiminde müvekkilinin lehinde netice elde etmek üzere bir yol haritası çıkaran Kayseri boşanma avukatı kimi zaman günlerce müvekkili ile istişare ve toplantılar yaparak derin bir analiz yapar. Bu analizi sayesinde boşanma davasının ne yönde seyredebileceğini, harici ihtimalleri ve neticeleri üzerinde çıkarımlarda bulunur.

 

Boşanma davalarının birçoğunun uzun sürmesi ve tarafların arzu ettiği şekilde sonuçlanmamasının bir nedeni de gereken hukuki prosedürün uzman ve deneyimli bir avukat nezaretinde işletmemesinden kaynaklanır. Kayseri boşanma avukatı kapsamında faaliyet gösteren profesyonel bir hukukçu, hukuki müktesebatını ve birikimini kullanarak müvekkilinin talep ettiği sonuca uygun bir karar elde edebilmek ve elde edilen kararın kısa sürede vuku bulmasını sağlamak adına ciddi bir çalışma sarf eder.

Kayseri’de Deneyimli Boşanma Avukatı

 

Boşanma davaları harici davalara kıyasla avukatlar için daha meşakkatli ve zahmetli davalardandır. Söz gelimi bir ceza davasında karar duruşmasına kadar geçen sürede boşanma davasına nispeten çok daha az eylemlerde bulunulur. Ancak boşanma davası duruşmalarını çok ciddi bir hazırlık ve çalışma gerekir. Boşanma davalarında tercih edilecek avukatın nitelikleri arasında deneyim ve anahtar kelime olup farkı yaratan etkendir.

 

Mahkeme hakimi; bütün delillerin toplandığını, mevcut dosyanın duruşma için hazır bulunduğunu tespit ederse boşanma davasının taraflarına celp göndererek tarafları ilk duruşmaya davet eder. İlk duruşma genellikle en önemli duruşmadır. İlk duruşmaya katılım göstermeyen taraf karşı tarafın davasını genişletmesine ya da sebebini değiştirmesine olanak tanır ve bu değişikliklere daha sonra itiraz etme hakkı yoktur. Taraflara ait iddiaları karşılıklı şekilde okuyan hakim; delillerin neler olduğunu, tarafların üzerinde mutabık kaldığı ve ihtilafa düştüğü hususları belirler. Bu duruşma ön inceleme duruşması olarak adlandırılır ve ön inceleme duruşmasına taraflar ve taraf vekillerinin katılımda bulunması çok kıymetlidir.

 

Taraflardan herhangi birisi mazeret sunmaksızın duruşmaya katılmadığı zaman karşı taraf duruşmada davasını genişletebilir veya değiştirebilir. Bu değişim, boşanma davası duruşmasına katılım göstermeyen tarafın hak ve menfaat kaybı yaşamasına sebep olabilir. Dolayısıyla Kayseri boşanma avukatı, katılım göstermeyecek tarafa vekaleten ilk duruşmaya muhakkak katılmalı ve müvekkilinin haklarını etkin biçimde savunmalıdır.

 

Davayı aydınlatmak, hakikatin adilane bir yargılama ile tezahür etmesini sağlamak ve müvekkilinin haklarını savunmak görevlerini ifa eden Kayseri boşanma avukatı Oktay Aydoğdu oldukça kritik bir rol oynar.