Kayseri İcra Avukatı Oktay Aydoğdu
04
Eki

Kayseri İcra Avukatı

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Kayseri icra avukatı kapsamında icra hukukuna yönelik faaliyet gösteren avukatlar, kişinin davasına ya da hukuki işlemine yönelik pratik ve etkili hukuki çözümler sunar. Kayseri icra ve iflas avukatı, borçlunun borcunu eda etmemesi halinde icra takip sürecini başlatan, süreci yürüten ve söz konusu borcun tahsil edilmesi için alacaklı lehine hukuki işlemleri yapan avukattır.

Bu kapsamda borçluya ait taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin haciz tedbirinin uygulanmasını talep ederek alacaklı yararına gerekli tüm hukuki prosedürü işletir. Müvekkili adına borçlu ile iletişim kuran, sürecin etkin biçimde ilerlemesini sağlayan Kayseri icra avukatı aynı zamanda müvekkili aleyhine başlatılan icra takiplerine karşın itiraz ve şikayet sürecini de başlatır.

Kayseri İcra Avukatı

Kayseri icra avukatı, borçluların borçlarını eda etmemesi adına alacaklı işlemleri başlatır ve varlık tespiti yapılarak kanun nezdinde borçların tahsil edilmesini sağlamaktadır. İcra avukatının verdiği hizmetler oldukça kapsamlı olmakla birlikte genel olarak ifade etmek gerekirse:

  • Alacaklı ve borçlu arasında arabuluculuk faaliyeti gerçekleştirerek borcun tahsil edilmesini sağlar,
  • Gerçek ya da tüzel kişilerin vekaletini üstlenmek suretiyle müvekkillerinin hak ve menfaatini dava süreci boyunca etkin bir şekilde savunur,
  • Normal yollardan tahsil edilemeyen alacaklar için icra müdürlüğüne başvurmak suretiyle icra takibi başlatır,
  • Alacakların tahsili için ipotek ve rehinlerin satışı işlemlerinin yürütülmesi,
  • Finans ve kredi kiralama sözleşmelerinden doğan alacaklara ilişkin takip yapılması,
  • Haciz işlemlerinin başlatılması suretiyle satış işlemleri ile borçludan alacakların tahsil edilmesi sürecini yürütür,
  • Karşılıksız çeklere ilişkin davaların incelenmesini ve takip edilmesini sağlar,
  • Borca karşın kötü niyetli dava açılması halinde itiraz ve takip işlemlerini gerçekleştirir.

Kayseri icra avukatı Oktay Aydoğdu

Avukat Oktay Aydoğdu, İcra ve iflas hukukuna hakim ve ilişkili hukuk dallarında uzmandır. Azimli, iş bitirici ve araştırmacı çalışma anlayışına sahip, borçlu alacaklı arasındaki iletişim kanallarını işleten, ikna kabiliyeti yüksek hukuk uzmanıdır. Kişinin borçlu olduğu icra takip dosyalarını tetkik ederek dosya gelişmelerini takip eder ve gereken hukuki prosedürü harekete geçirir.

Birçok neden dolayısı ile bireyler daima birbirleri ile alışveriş halindedir. Bu alışverişler kimi zaman nakit olmak suretiyle kimi zamanda borçlanma şeklinde gerçekleşir. Bireyler bu alışverişler nedeni ile borçlarını alamadığı durumlar ile karşılaşabilmektedir. İşte bu noktada Kayseri İcra Avukatı, borçlunun borcunu eda etmemesi halinde alacaklının dava açma hakkını uygulayarak gereken her türlü hukuki desteği sağlar. İcra avukatının önemli ve öncelikli görevi uzlaşı yoluna gidilerek mevcut uyuşmazlığın uzamadan çözümlenmesini sağlamaktır.

Bu itibarla en iyi icra avukatı olarak faaliyet gösteren bir avukatın yüksek ikna kabiliyetini haiz olması elzemdir. Uyuşmazlık uzlaşı yolu ile çözülemediği takdirde icra müdürlüğü aracılığı ile icra takibi başlatılmalı ve süreç içinde nasıl ilerlenmesi gerektiği hususunda detaylı bir yol haritası belirlenmelidir. Sürecin başından sonuna değin bu hukuki yol haritası, icra avukatı eli ile çizilir.