Kayseri İş Davası Avukatı Oktay Aydoğdu
04
Eki

Kayseri İş Davası Avukatı

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 1]

Kayseri iş davası avukatı, İş Hukukundan doğan davalarda gereken hukuki desteği sağlayan uzmandır. Kayseri iş davası avukatı, yasal mevzuata ve hukuki sürece hakim olan yargılama safhasında müvekkilinin hak ve menfaatlerini müdafaa eder. İş hukuku avukatı, işçi ve işveren ya da Sosyal Güvenlik Kurumu arasında cereyan eden ihtilafların yargıya taşınması sürecinde, iş hukukunun kapsamında değerlendirilen uyuşmazlıkların çözümlenmesinde gerek işçiyi gerekse işvereni vekaleten temsil eder.

Kayseri İş Davası Avukatı

İşçilerin veya işverenlerin pek çoğu mevcut sorunlarına ilişkin gereken uzman desteğini almadıklarından ötürü hatalı veya ihmali işlemlerde bulunup haklı iken haksız duruma düşebilmektedir.

Kayseri iş davası avukatı, işçi ile işveren ilişkisinden doğan ihtilafların en doğru şekilde çözümlenmesi adına başvurulması gereken kişidir. İş avukatı, gereken hukuki prosedürü izah ederek danışmanlık talebinde bulunan işçi ve işverenlere yol gösterir ve bilgi ve deneyimi doğrultusunda hak kaybı yaşanmasına mani olur. Kayseri İş Hukuku avukatı genel olarak şu işlemlerde bulunur:

  • Hizmet sözleşmelerinin hukuka uygun biçimde hazırlanması veya hazırlanmış hizmet sözleşmelerinin hukuki çerçevede tanzim edilmesi,
  • İş akdinin sonlanması sürecinde fesih bildirimi hazırlanması ve sürece ilişkin mevzuat çerçevesinde bilgilendirme yapılması,
  • Sendikal mevzuat çerçevesinde hukuki danışmanlık faaliyeti yürütülmesi,
  • Şirketlere ait iç yönetmeliklerin hazırlanması ve disiplin yönetmeliklerinin mevzuat ışığında düzenlenmesi,
  • Kıdem ve ihbar tazminatı istemli davaların açılması ve açılan davaların takip edilmesi,
  • Mobbing davasını açılması ve davanın takip edilmesi,
  • İşe iade istemli davaların açılması ve takip edilmesi,
  • İş kazasından doğan tazminat ve ceza davalarının açılması ve takip edilmesi,
  • İşçi ve işyeri güvenliği ile ilgili yasal mevzuat uyarınca gerekli bilgilendirmede bulunulması,
  • İş Hukuku ve İş Kanunundan doğan ihtilaflara ilişkin dava açılması ve davanın takip edilmesi.

İş Hukuku noktasında işçi ve şirket avukatı olmak üzere genellikle iki ayrım bulunur. İşçi avukatı; işçinin kanundan doğan haklarını savunan ve iş hukukuna hakim avukattır. Genel itibariyle işçilerin işten ayrılmaları ile veya işten çıkarılmaları durumunda hangi hukuki hak ve imkanlara sahip olduklarını bilgilendirmek üzere hukuki danışmanlık verir. Zira çoğu işçi yasal haklarını bilmemekte ve bazı işletmelerin bu bilgisizlikten faydalanarak işçinin mağdur olması yönünde işlemlerine itiraz edememektedir. İşte bu noktada Kayseri İş Davası Avukatı devreye girerek tarafların uyması gereken yükümlülükleri ifade eder ve işçiye sahip olduğu haklar noktasında bilgilendirme sağlar.

Kayseri İş Hukuku Avukatı

Sadece işçilere değil aynı zamanda şirket avukatı olarak işletmelere de hukuki destek sunar. Söz gelimi; şirketin çalışma koşullarının yasal çerçevede nasıl olması gerektiği, hak ihlallerinin olmaması adına ne şekilde davranılması gerektiği gibi önemli ikazlarda ve bilgilendirmelerde bulunur. Aynı zamanda işverenin taraf olduğu iş davalarının takibini gerçekleştirerek haklarını savunur ve adil bir yargılamanın yapılması ile hakikatin tecelli etmesinde kritik rol oynar.