Kayseri Tazminat Avukatı Oktay Aydoğdu
28
Eyl

Kayseri Tazminat Avukatı

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Kayseri Tazminat Avukatı; Türk hukuk sistemi içinde faaliyet gösteren avukatların her hukuk dalından dava alma ve dava takip etme hakkı vardır. Herhangi bir hukuk dalına ilişkin dava alma mecburiyeti bulunmaz. Ancak avukatlar kendi içinde hukukun farklı alanlarına yoğunlaşarak kendilerini o alanda geliştirebilirler. Söz gelimi genellikle boşanma davalarını takip eden avukatlar uygulamada boşanma avukatı olarak geçer. Aynı şekilde daha çok tazminat davalarını tercih eden avukatlar da tazminat avukatı olarak isimlendirilir. Kayseri tazminatı avukatı da Tazminat Hukukundan doğan uyuşmazlıklar üzerine çalışan ve daha çok tazminat davalarını takip eden uzmandır.

Kayseri Tazminat Avukatı

Tazminat alanında uzmanlaşan Kayseri Tazminatı Avukatı, açılacak olan tazminat davasında haksızlığa uğrayan kişi adına bu davayı açarak takip eder. Günümüzde trafik kazalarının hayli artmasıyla birlikte trafik kazası sonrasında oluşan zararların tazmin edilmesi için hukuki yollara müracaat edilir. Trafik kazası sebebiyle yaralanma veya ölüm olması halinde, trafik kazasının tezahür etmesinden ve fiilin öğrenilmesinden başlayarak iki sene her halükarda on sene zamanaşımı süresi bulunur. Bu itibarla tazminat davası açma düşüncesine sahip kişilerin vakit kaybetmeden Kayseri tazminat avukatı Oktay Aydoğdu ile iletişim kurması ve danışmanlık alması gerekir. Aksi takdirde hak kaybı yaşaması muhtemeldir.

İletişim için Tıklayın!

En İyi Tazminat Avukatı Kayseri

Tazminat davası açmak isteyen veya kendisine karşı tazminat davası açılmış kişilerin Kayseri tazminat avukatı ile görüşerek ne yapılması gerektiği hakkında hukuki destek talep etmesi önemlidir. Tazminat avukatına müracaat edilmesi halinde dava açılmasına karar verildiği takdirde müvekkil ile vekil arasında vekillik sözleşmesi imzalanmak suretiyle mevcut sürecin hukuki yönetimi tazminat avukatı nezaretinde işletilecektir. Tazminat davasının nereden ve ne kadar tazminat istemi ile açılacağının tespit edilmesi ile birlikte tazminat davası dilekçesi düzenlenecektir. Dava dilekçesi yasalara uygun biçimde hazırlanacak ve söz konusu iddiaları ve istemleri net ve güçlü bir nitelikte ifade edecektir.

Dava dilekçesi tebligatının usulüne uygun biçimde yapılıp yapılmadığını kontrol edecek olan Kayseri tazminat avukatı, muhatap tarafın yani davalının yanıt dilekçesinin tebliğini alarak gerekli cevabını verecektir. Bu sayede dava süreci sağlık bir biçimde yürütülecek ve uzman kontrolünde ilerleyecektir. Tazminat davalarının uzamaması ve müspet neticenin zahmetsiz bir şekilde elde edilmesi sağlanacaktır.

Dava sürecine ilişkin verilen hizmetlerin yanı sıra mevcut mahkemeden çıkan karara gerekli bulunduğu takdirde üst mahkemeye müracaat etmek suretiyle itiraz yolları işletilecektir. Mahkemece verilen karar kesinleştiği anda ise tazminat tutarının davalı tarafından eda edilmesi amacıyla icra takibinin başlatılması ve borcun tahsil edilmesi süreci yürütülecektir. Tazminat davalarında tazminat tutarının tam olarak tahsil edilmediği durumlar da olabilir. Bu durumda alacaklı hakkı olan tutarın tamamına sahip olamamaktadır. Fakat vekil sayesinde tazminat edilmesine karar verilen miktar eksiksiz tahsil edilecektir.