Askeri Ceza Avukatı Kayseri Avukat Oktay Aydoğdu
17
Ara

Askeri Ceza Avukatı

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Kayseri Askeri ceza, idari, disiplin ve hukuk Avukat Oktay Aydoğdu 12 yıldan fazladır hukuk ve ceza bürosu ile faaliyette bulunmaktadır. Avukat Oktay Aydoğdu askerliğini İzmir Gaziemir ‘de acemilik eğitimi, Kayseri de disiplin ve Kayseri Asker Alma Bölge Başkanlığın da asteğmen olarak görev yapmıştır.

Askeri ceza kanunu, askerlik işlemleri, asker alma işlemleri, askeri maluliyet durumu, astsubay, subay ceza ve idari işlermlerine uzman ekip ile hazır durumdadır. Yine görev olarak son 4 ay Bingöl Karlıova Asker Şubesi Başkanı ve vekili, yine Bingöl Solhan Askerlik şubesi subayı olarak görev yapmıştır.Bu sebeplerle askeri ceza,idari  ve hukuki konulara tamamiyle hakim ve içinde gçrev almıştır.

Vekalet Bilgilerimize Ulaşmak İçin Tıklayın!

Askeri Ceza Avukatı Kimdir?

Bilindiği gibi son yapılan yasal düzenlemeler ile Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve askeri mahkemeler kaldırılmıştır. Kaldırılan askeri yargı mercilerinde dosyalar kanun yolu incelemesine, ilgilisine göre Yargıtay ve Danıştay, diğer dosyalar yetkili ilk derece adli ve yargı mercilerine gönderildi. Askeri ceza hukukuaskeri ceza ve idare davalarını kapsayan ve bu konuda birtakım düzenlemeleri barındıran bir hukuk dalıdır.

Askeri ceza ve idare davalarının kapsamının bir hayli geniş olduğunu ifade etmek gerekir. Askeri yargı alanındaki davalar başta olmak üzere 6413 sayılı askeri disiplin kanunu, 1632 sayılı askeri ceza kanunu, 211 sayılı iç hizmet kanunundan kaynaklı davaların bakılması söz konusu olmaktadır. Buna ek olarak, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde görülen davaların bu tür davalar kapsamına girdiğinden bahsetmek gerekir. Askerlik görevini yerine getiren kişilerin askeri mahalde işledikleri fakat askeri suç kapsamına girmeyen ve adli yargıda görülmesi gereken davaların askeri ceza ve idare davalarından ayrıştığını belirtmek gerekir.

Yani kısacası askeri uyuşmazlıklar artık adli yargıda görülmeye başlanacak. Yine askeri kurumlar da çalışan sivil memurlar özlük haklarını alamamıştır. Özellikle askerlik şubelerin de görev yapan sivil memurlar birçok idari, hukuki ve cezai sorunlar yaşamaktadır.

İlgili davalar her ne kadar adli yargı mahkemelerinde görülse de, oluşan uyuşmazlıklar askeriye içi fiillere yönelik olmasından, sivil memurlara yönelik dolayı özel ve teknik davalar olma özelliğini korumaktadır.

6 Nisan 2017 tarihinde yapılan Anayasa değişikliği referandumu sonucunda askeri yargının kalkması söz konusu olmuştur. Yargıda birlik amaçlandığı için askeri mahkemelerin kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda, askeri mahkemelerin görev ve yetkileri sivil mahkemelere devredilmiştir. Buna ek olarak, yalnızca savaş durumlarında askeri mahkemelerin askeri suçları yargılamak adına kurulması söz konusu olacaktır.

Bu doğrultuda Avukat Oktay Aydoğdu vermiş olduğu askeri ceza avukatı ve askeri avukat hizmeti önem kazanmaktadır. Sivil hakimlerin ve avukatların askeri teamülleri bilmemesinden dolayı yapılan savunma ve beyanlarda eksik ve yanlış değerlendirilme yapılması söz konusu olmaktadır. Söz konusu davalarda mağdur duruma düşmemek ve hakkınızın doğru bir şekilde savunulması adına askeri ceza ve idari davalar da  Kayseri Avukat Oktay Aydoğdu ile çalışmayı tercih etmelisiniz.

Avukat Oktay Aydoğdu askeri ceza avukatı olarak başlıca;

  • Disiplin amirleri tarafından verilen kınama, uyarma, aylıktan kesme gibi cezalar, yine disiplin kurulları tarafından verilen görev yerini terk etme ve oda hapsi cezaları, yüksek disiplin kurulları tarafından verilen silahlı kuvvetlerden ayırma cezaları hakkında ,
  • Atama ve tayin işlemleri ile ilgili uyuşmazlıklarda,
  • Sivil memur, sözleşmeli memur, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli er, sözleşmeli askerle ilişkili ,
  • Sicil ve özlük haklarınızla ilgili uyuşmazlıklarda ile sicil iptal davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Askeri personelin yargılanması, meslekten çıkarılması, ceza yaptırımına tabii tutulması gibi birçok noktada askeri ceza avukatı, uzmanlık belirten bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Mevzuatta değişiklikler yapılmadan önce askeri yargılamalara ilişkin özel mahkemeler bulunurken KHK düzenlemeleriyle birlikte yapılarak ortaya çıkan yeni mevzuatta askeri yargıya ilişkin özel mahkemeler bulunmamaktadır. Her ne kadar görünüşte bu şekilde olsa da en iyi askeri ceza avukatı, mevzuatın detaylarına hâkim olup gerek Danıştay gerek Yargıtay görüşlerini de özümseyerek faaliyet göstermektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli olup askeri personel olarak kategorize edilen her kişi, göreviyle ilgili işlediği suçlarda veya göreviyle ilgili olmayıp bu şekilde iddia edilerek işlediği veya işlemediği suçlarda askeri ceza avukatı desteği almaktadır. Mevzuatta da birçok özel kanunla düzenlenen suçlara hâkim olmak, mutlaka bir uzmanlık gerektirmektedir. İşte bu doğrultuda Av. Oktay Aydoğdu olarak Kayseri ilinde askeri ceza avukatı uzmanlık alanında da hizmet sunmakta ve dava takip süreçlerini yönetmekteyiz.

KAYSERİ ASKERİ CEZA AVUKATI

Askeri Ceza Avukatı Kayseri Avukat Oktay Aydoğdu
Askeri Ceza Avukatı Kayseri Avukat Oktay Aydoğdu

Kayseri askeri ceza avukatı ihtiyacınızın hasıl olması halinde tarafımıza tüm iletişim adreslerimizden ulaşabilmektesiniz. Teknolojiyle entegreli bir şekilde firma politikalarını inşa eden büromuzun Kayseri online avukat modeliyle sağladığı hukuki destek hizmetinden de faydalanarak askeri ceza konulu tüm soruşturmalarınızda veyahut kovuşturmalarınızda Kayseri askeri ceza avukatı hizmetinden ivedilikle ve kolayca yararlanabilmektesiniz.Yine tabiki bu süreç online danışma ücreti ,büroda danışmanlık ücreti karşılığı öncelikli olarak danışmanlık hizmeti verilmektedir.

En iyi askeri ceza avukatı Kayseri denilince akla gelen büromuzun bu uzmanlık alanında öne çıkmasının en önemli nedenleri, güncel yargı kararlarına olan hâkimiyetine ve derin hukuki bilgisine dayanmaktadır. Sadece askeri yargılamalara ilişkin mevzuata değil, idari yargılamaya konu olabilecek soruşturmalara, kademe durdurulması cezasına, meslekten çıkarma yaptırıma, maaş kesintisi yapılma cezasına karşı da müvekkillerinin menfaatlerini hukuk düzenlemeleri çerçevesinde korumaya gayret eden büromuz, hakkın ve hukukun yerine getirilmesi için büyük bir özveriyle çalışmaktadır.

Askeri Konularda Uzman Avukat

Kayseri askeri ceza avukatı denilince her ne kadar akıllara özel mahkemelerde yargılanan askeri personellere ilişkin çağrışımlar gelse de son yapılan değişikliklerle birlikte askeri ceza yargılaması ve askeri mahkemeler kapatılmış; bunlar yerine görevli olan mahkemeler idare mahkemeleri ve mevcut ceza mahkemeleri getirilmiştir. İşte bu nedenle askeri ceza avukatı kimdir? Araştırması yapılırken mutlaka avukatın uzmanlık alanına dikkat edilmeli ve büromuzdaki özveri, uzmanlık kriteri baz alınarak güçlü bir hukuki desteğe başvurulmalıdır.Yine yılların tecrübesi, gerekse askeri kurumda 1 yıl görev almış olmanın tecrübesi ile en iyi şekil de tarafınıza savunma hususun da destek olunacağı gerçektir.

Askeri Avukat Arıyorum

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay Aydoğdu, Askeri Ceza Davaları, Askeri Hukuk ve İdari Davaları, Askeri disiplin cezaları, Kayseri ve Ankara İlinde müvekkillerine en sağlıklı, hukuki bilgileri vermektedir. Askeri Ceza davaları tecrübeli hukuk bilgisi gerektiren davalardır. Ufak bir hata durumunda çok büyük hak kayıpları da yaşanabilir.

Bu nedenle Kayseri Askeri Ceza Avukatı Oktay Aydoğdu, her zaman hukuki bilgisi ve tecrübesi ile müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Kayseri Avukat Oktay Aydoğdu. Kayseri ve Ankara İllerinde Askeri Ceza Davalarında müvekkillerimize kaliteli ve profesyonel hukuk hizmeti vermekteyiz.