Kayseri Anlaşmalı Boşanma Avukatı Oktay Aydoğdu
25
Eyl

Kayseri Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Kayseri Anlaşmalı Boşanma Avukatı; Evlilik birliğinin resmi olarak sona ermesi için açılan dava boşanma davasıdır. Boşanma davaları temelde iki başlıkta incelenir. Bu başlıklar; anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davasıdır. Boşanma ve boşanmanın feri sonuçlarında mutabık kalamayan ve çekişmeye yaşayan eşler çekişmeli boşanma davası, boşanma ve boşanmanın tüm hukuki ve ekonomik sonuçlarında anlaşan eşler ise anlaşmalı boşanma davası açar. Anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenmesi ile açılan boşanma davası, gereke şartları haizse genellikle kısa sürede tek duruşmada neticelenir.

Kayseri Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma davasında protokol hazırlanması oldukça önemlidir. Zira eşler tarafından imzalanan ve hakim huzurunda ikrar edilen protokol hükümlerine göre boşanma kararı verilecektir. Protokolde, tarafların aleyhine bir durum varsa ya da düzenlenmesinde yarar olan bir konu düzenlenmemişse bu durum hak ve menfaat kaybı yaşanmasına neden olabileceği gibi davanın reddedilmesine sebep olabilir. Bu nedenle, anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması veya hazırlanmış protokolün hukuken düzenlenmesi için Kayseri anlaşmalı boşanma avukatı ile birlikte hareket etmek, tarafların hak ve menfaat kaybı yaşamamaları adına isabetli olacaktır.

En İyi Anlaşmalı Boşanma Avukatı Kayseri

​Boşanma davaları, toplumun çekirdeğini ve en önemli yapı taşını oluşturan aile kurumunun sona ermesini ele alan hukuki süreçtir. Kayseri anlaşmalı boşanma avukatı nezaretinde yürütülen boşanma davası, deneyimli avukatın görev bilinci ile hareket etmesi ile en kısa sürede müspet netice ile karara bağlanacaktır. Kayseri anlaşmalı boşanma avukatı, Kayseri Barosuna kayıtlı olan ancak her ilden müvekkillerine hukuki desten veren avukattır.

Av. Oktay AYDOĞDU’na vekalet vermek için tıklayın!

Kayseri Anlaşmalı boşanma davası avukatı, başta anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması, eşler arasındaki iletişim kanallarının sağlıklı biçimde işletilmesi ve adliye sürecine ilişkin gereken çalışmaların ifa edilerek mahkeme kararının nüfusu kaydedilmesi başta olmak üzere tüm hukuki prosedüre ilişkin faaliyet göstermektedir.​ Boşanma davaları niteliği itibariyle avukat aracılığı ile temsil olunma mecburiyeti içermez. Fakat hukukun tüm alt başlıklarında olduğu gibi Aile Hukuku da oldukça kapsamlı ve geniş bir alandır. Uygulamada, internetten örnek protokol bulmak suretiyle anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayan tarafların genellikle telafisi mümkün olmayan kayıplar yaşadığı görülmektedir. Bu nedenle anlaşmalı boşanma davası sürecinde güç duruma düşmemek adına Kayseri anlaşmalı boşanma avukatından yardım almak önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatının Önemli

Anlaşmalı boşanma protokolünde ortak çocuğun velayeti ve velayetin kendisine bırakılmadığı taraf ile çocuğun kuracağı ilişkinin mahiyeti, maddi ve manevi tazminat ve nafaka hususu gibi birçok önemli husus düzenlenir. Protokolde düzenlenen her bir kalemin net, muğlaklıktan uzak ve eksiksiz olması gerekir. Hatalı veya ihmali bir düzenleme neticesinde protokol üzerine hüküm verilirse bu durumda geri dönüşü güç zararlar meydana gelebilir. Her işte olduğu gibi hukuki işlem ve davalarda da deneyimli boşanma avukatı ile birlikte hareket etmek, işi ehlinin bilgi ve tecrübesi doğrultusunda ifa etmek değerlidir.