Kayseri Cinsel Suçlar Avukatı
20
Mar

Kayseri Cinsel Suçlar Avukatı

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Kayseri Cinsel Suçlar Avukatı; Cinsel sadırı suçu nedir? Cinsel istismar suçu nedir? Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu nedir? Cinsel taciz suçu nedir? Aralarındaki farklar nelerdir? Bu suçların cezası nedir? Gelin hep beraber inceleyelim.

CİNSEL SALDIRI SUÇU NEDİR?

Cinsel saldırı suçu, cinsel arzuları tatmin etmek amacıyla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilerek bedenine temas edilmesi sonucunda oluşur(TCK Madde 102). Suç 18 yaşından büyük kişilere karşı işlenebilir. Mağdur 18 yaşından küçük ise cinsel istismar suçu oluşurSuç şikayete tabidir. Mağdurun şikayeti üzerine 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.Cezanın üst sınırı 10 yıl olduğu için davalar Ağır Ceza mahkemelerinde görülmektedir.

CİNSEL İSTİSMAR SUÇU NEDİR?

       Türk Ceza Kanuna göre, 18 yaşını doldurmamış kişiler çocuktur. Cinsel istismar suçunun mağduru çocuktur. Cinsel istismar suçu Türk Ceza Kanunu’nun 103. Maddesinde düzenlenmiştir. Cinsel istismar kavramı geniş anlaşılmalıdır. Sadece tecavüzü değil, bedensel teması içeren her türlü fiil istismar kapsamına alınmaktadır. Çocuğun okşanması, öpülmesi veya failin kendi cinsel organına dokundurtması gibi hareketler istismar kapsamındadır. Cinsel istismar suçu tüm çocukları kapsamaktadır. Suç basit ve nitelikli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Basit Cinsel istismar Suçu: Bu suça örenek olarak öpmek ve okşamayı gösterebiliriz. Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Suçun sarkıntılık düzeyinde kalması durumunda ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Şikayete bağlı değildir.

Nitelikli Cinsel İstismar Suçu: Vücuda organ veya sair cisim sokulduğu takdirde nitelikli cinsel istismar suçu oluşur. Cezası ise 16 yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasıdır.

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU NEDİR?

      Cebir , tehdit ve hileye başvurmaksızın 15-18 yaş aralığındaki çocuklarla karşılıklı rızaya dayanarak cinsel ilişkiye girilmesi ile oluşur(TCK Madde 104). Suç şikayete tabidir.Mağdurun veya ailesinin şikayeti üzerine cezası  2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasdır. Cezanın üst sınırı 5 yıl olduğundan dava Asliye Ceza Mahkemelerinde görülür.

Burada dikkat çekilmesi gereken husus mağdur 15 yaşından küçük olursa rızası dahi olsa reşit olamayanla cinsel ilişki suçu değil çocuuğun nitelikli cinsel istismarı suçu oluşur.

Suçun konusu kişilerin ikiside 18 yaşından küçük ise durum şu şekilde olmaktadır:

  • Biri 15 yaşından küçük diğeri 15-18 yaş aralığında ise 15-18 yaşa aralığında olan kişi nitelikli cinsel istismar suçundan cezalandırılır.
  • Her ikiside 15-18 yaş aralığında ise suç oluşmaz.
  • Her iksisde 15 yaşından küçük ise suç oluşmaz.

 

     CİNSEL TACİZ SUÇU NEDİR?

Sözlü, yazılı fiillerle veya beden hareketleriyle, mağdurun vücuduna temas içermeyen, cinsel arzuları tatmine yönelik davranışlarla işlenen suçtur(TCK Madde 105).Suç şikayete tabidir. Fail mağdurun şikayeti üzerine 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına çarptırılır. Mağdurun çocuk olması durumunda 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

CİNSEL SALDIRI SUÇU VE CİNSEL İSTİSMAR SUÇU ARASINDAKİ FARK  NEDİR?

       Cinsel saldırı suçu ve cinsel istismar suçu arasındaki en temel fark suçun mağdurunun yaşından kaynaklanmaktadır. İşlenen suçta mağdur reşit ise cinsel saldırı suçu; reşit değil ise cinsel istismar suçu oluşmaktadır. Kanunda bir kişinin reşit sayılabilmesi için 18 yaşını tamamlaması gerekmetedir. Buradan anlayacağımız üzere işlenen suçun mağduru 18 yaşından büyük ise cinsel saldırı, küçük ise cinsel istismar suçu oluşmaktadır.

CİNSEL SALDIRI SUÇU VE CİNSEL TACİZ SUÇU ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Kayseri Cinsel Suçlar Avukatı
Kayseri Cinsel Suçlar Avukatı

Cinsel saldırı suçu ve cinsel taciz suçu arasındaki en temel fark failin icrai bir harekette yani mağdura temas edip etmeme durumudur. Fail sadece sözlü sataşmalarla cinsel yönden mağduru rahatsız ederse bu cinsel taciz suçunu oluşturur ancak işin içinde fiili bir temas(öpme , okşama, cinsel bölgeye dokunma) söz konusu olduğu anda cinsel saldırı suçu işlenmiş olmaktadır.

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Kayseri  Cinsel Suçlar davası    da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.