Kayseri DEPORT (Geri Gönderme) Avukatı
20
Mar

Kayseri DEPORT (Geri Gönderme) Avukatı

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Deport ile ilgili birçok akla takılan soru ile karşılaşmaktayız bunlar belli başlı olarak şu şekilde sıralanabilir:

DEPORT NEDİR?

DEPORT SÜRECİ NASIL İŞLEMEKTEDİR?

DEPORT NASIL KALDIRILIR?

KİMLERİN HAKKINDA DEPORT ETME KARARI VERİLEBİLİR?

DEPORT KARARINDA YETKİLİ MERCİİ NERESİDİR?

DEPORT SÜRECİNDE AVUKATIN ÖNEMİ NEDİR?

            Görüldüğü üzere Deport işlemi ile ilgili akla takılan birçok soru vardır. Gelin bu soruların hepsine beraber cevap bulalım:

DEPORT NEDİR?

            Bir kişinin vatandaşı bulunmadığı bir ülkeden herhangi bir nedenden ötürü kendi ülkesine veyahut başka bir ülkeye sınır dışı edilmesine denmektedir.Bir kişi hakkında deport kararı verildikten sonra bu karar kişinin kendisine , yasal temsilcisineveya avukatına tebliğ edilmektedir.

DEPORT SÜRECİ NASIL İŞLEMEKTEDİR?

            Bir kişiye deport kararı verildekten sonra kararda belirtilmek şartı ile o kişiye ülkeyi terk etmesi için belirli bir süre tanınmaktadır.Karar gerekçesi ile birlikte hakkında deport kararı verilen kişiye, yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilir.Hakkında deport kararı verilen yabancı bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kendisi veya yasal temsilcisi kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirlmektedir.

DEPORT NASIL KALDIRILIR?

            Deport kaldırma işlemleri iki türlüdür. İlk olarak yabancı meşruhatlı vize almış olabilir. Bu vize ile hakkında verilen sınır dışı süresi dolmadan ülkeye giriş yapabilmektedir. İkinci olarak da yabancı, hakkında verilen deport kararının iptali için idare mahkemesinde dava açabilmektedir.

KİMLERİN HAKKINDA DEPORT ETME KARARI VERİLEBİLİR?

1)5237 sayılı TCK’nın madde 59 kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler

2)İkamet izni iptal edilen kişiler

3)Vize veya vize muafiyet süresini 10 günden fazla aşanlar

4)Vize ve ikamet izinleri için sahte bilgi ve belge kullananlar

5)Terör örgütü yöneticisi, üyesi veya desekleyicisi olanlar

6)Çıkar amaçlı suç örgütünün yöneticisi, üyesi veya desekleyicisi olanlar

7) Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar kişiler

8)İkmaet izni bulunupta kabul edilebilir mazereti olmadan süreyi 10 günden fazla aşanlar

9)Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen kişiler

10)Türkiyeye yasal giriş ve çıkışta hükümleri ihlal eden veya buna teşebbüs edenler

11)Hakkında ülkeye giriş yasağı olduğ halde ülkeye giriş yaptığı tespit edilenler

12) Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar kişiler

 

13)İkamet izni uzatma başvuruları reddeildiği halde 10 gün içinde ülkeyi terketmeyenler

 

14)Uluslararsı kurum ve kuruluşlar tarafından terör örgütü ile ilişkileri tespit edilenler

 

DEPORT KARARINDA YETKİLİ MERCİİ NERESİDİR?

 

            Deport kararı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talimatı üzerine veya Valiliklerce kendiliğinden alınmaktadır.

 

DEPORT SÜRECİNDE AVUKATIN ÖNEMİ NEDİR?

 

 

Kayseri DEPORT (Geri Gönderme) Avukatı
Kayseri DEPORT (Geri Gönderme) Avukatı

Deport yabancılar hukukunun konusu olup özel uzmanlık gerektiren bir konudur.Deport işlemleri ve bu işlemlere karşı alanında uzman ve yetkili avukatlarla birlikte çalışmanız size büyük fayda sağlayacaktır.Bu konuda size yardımcı olmak için buradayız.Telefonla bizi arayabilir veya ofisimize gelip destek alabilirsiniz.

 

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Kayseri  Deport davası    da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.