Kayseri Dolandırıcılık Suçları Avukatı Oktay Aydoğdu
20
Kas

Kayseri Dolandırıcılık Suçları Avukatı

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Kayseri Dolandırıcılık Suçları Avukatı Oktay Aydoğdu, Dolandırıcılık, toplumları derinden etkileyen ve bireyleri maddi veya manevi zarara uğratan bir suç türüdür. Türkiye, gelişen teknoloji ve dijitalleşme ile birlikte dolandırıcılık suçlarına karşı yeni tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu makalede, Türkiye’deki dolandırıcılık suçlarına odaklanarak, bu suçların yaygınlığı, türleri ve önleme çabaları ele alınacaktır. AVUKAT OKTAY AYDOĞDU dolandırıcılık suçlarında uzmanlaşmış yıllarını vermiştir.Unutulmaması gereken bir hususta en iyi dolandırıcılık avukatı diye bir şey yoktur. Her avukat size elinden gelen en iyi avukatlık hizmetini vermekle yükümlüdür. Avukat Oktay AYDOĞDU da sizelere elinden gelen en iyi avukatlık hizmetini vermeye çalışacaktır.

DOLANDIRICILIK SUÇU NEDİR?

            Türk Ceza Kanunu’nda, dolandırıcılık suçu, “hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun tasarruf yeteneğini sınırlamak veya kendi yararına veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamak” olarak tanımlanmaktadır. Dolandırıcılık suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 157.maddesinde düzenlenmektedir.

Dolandırıcılık suçunun cezası, suçun niteliğine, kullanılan yöntemlere ve elde edilen haksız çıkarın miktarına bağlı olarak değişebilir.Dolandırıcılık suçu şikayete tabi değildir. Ceza, para cezası, hapis cezası veya bunların bir kombinasyonu olabilir. Ayrıca, suçun dijital ortamda işlenmesi durumunda, bilgisayar sistemine girme veya hukuka aykırı bir şekilde veri ele geçirme gibi ek suçlar da söz konusu olabilir.

DOLANDIRICILIK SUÇUNUN CEZASI

             TCK  157 :  ‘’Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.’’

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU

Kayseri Dolandırıcılık Suçları Avukatı Oktay Aydoğdu
Kayseri Dolandırıcılık Suçları Avukatı Oktay Aydoğdu

            Nitelikli dolandırıcılık, basit dolandırıcılık suçundan daha ağır ve karmaşık bir suç türüdür. TCK’ye göre, nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık suçunu işlerken belirli unsurların gerçekleştiği durumu ifade e. Mektedir. Bu durumlar, suçun daha ciddi veya tehlikeli bir şekilde işlendiğini gösteren durumlardır. Nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası, bu özel durumların varlığına bağlı olarak değişebilmekte ve daha ağır cezalar öngörülebilmektedir. Bu tür durumlarda, suç sıradan bir dolandırıcılık olmaktan çıkıp daha organize edilmiş ve tehlikeli bir yapıya bürünmüştür.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNUN CEZASI

Dolandırıcılık suçunun;
* Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi sureti ile,
*Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak sureti ile,
* Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak sureti ile,
*Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması sureti ile,
*Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olacak şekilde,
* Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması sureti ile,
* Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak sureti ile,
* Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket etmeye yetkili kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,
* Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması sureti ile,
* Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadı ile,
* Sigorta bedelini almak maksadı ile,
* Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi sureti ile, İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarının, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat oranında artırılır.

Görüldüğü üzere dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçları kanunkoyucu tarafından ağır bir şekilde cezalandırılmaktadır. Toplumun güvenliğini sağlamak açısından bu önemlidir çünkü toplumda en fazla karşılaşılan suçlarda ilk sıralarda gelmektedir. Suçun ne olduğunu ve ne şekilde cezalandırıldığını gördük. Peki bu suçun mağduru konumuna düşerseniz ne yapmanız gerekmektedir gelin biraz buna bakalım.

DOLANDIRILDIĞINIZDA İLK YAPMANIZ GEREKENLER

            Eğer dolandırıcılık suçunun bir mağduru oldu iseniz ilk yapmanız gereken şey en yakınınızdaki emniyet birimine gidip durumuzu anlatmanız ve şikayetçi olmanızdır. Şikayetçi olduğunuzda açılacak olan soruşturma ile birlikte mağduriyetinizi gidermeye yönelik ilk adımı gerçekleştirmiş olursunuz.

DEVAMINDA YAPMANIZ GEREKENLER ise bu alanada uzman bir avukatla görüşmeniz ve detaylı bir yol haritası çizmenizdir.  AVUKAT OKTAY AYDOĞDU dolandırıcılık suçlarında uzmanlaşmış yıllarını vermiştir.Unutulmaması gereken bir hususta en iyi dolandırıcılık avukatı diye bir şey yoktur. Her avukat size elinden gelen en iyi avukatlık hizmetini vermekle yükümlüdür. Avukat Oktay AYDOĞDU da sizelere elinden gelen en iyi avukatlık hizmetini vermeye çalışacaktır.