Kayseri Enerji Hukuku Avukat Oktay Aydoğdu
16
Oca

Kayseri Enerji Hukuku

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Enerji Hukuku  davaların da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

Enerji Hukuku

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Enerji Sektöründe Faaliyet Gösteren firmalara, Enerji Tedarikçilerine, Enerji Pazarlama ve Dağıtım işi İle ilgilenen firmalara, Boru Hattı ile ilgili yapım ve kullanım hakkına sahip olan şirketlere, Jeotermal Kaynaklar Konusunda Çalışan firmalara, enerji hukukuna dair yatırım yapmayı düşünen ulusal ve uluslar arası müteşebbislere kamu kurumlarına finansman, danışmanlık, kurum onayları, proje danışmanlığı, projelerin yürütülmesi, enerji hukukuna dair yasal düzenlemeler konusunda dava ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Elektrik, rüzgar, doğal gaz, güneş enerjisi yanı sıra biokütle, bioyakıt gibi yenilenebilir enerji alanlarında üretim, dağıtım ve finansman konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Sektördeki başlıca iştigal konuları olarak enerji santralleri, petrol, gaz ve maden sıralanabilmektedir. Enerji sektöründeki sözleşmeler konusunda uzmanlaşan Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, sektörün önemli özelleştirmelerinde de hukuki danışman olarak yer almıştır.

Enerji Hukuku İle İlgili Davalar

 • Elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinin alacaklarının tahsiline ilişkin davalar
 • Elektrik enerjisi tüketicilerinin kayıp kaçak bedelinin iadesine yönelik davalar
 • Enerji sözleşmelerine ve yatırım projelerine ilişkin danışmanlık ve davalar
 • EPDK tarafından tahakkuk ettirilen idari para cezalarının ilişkin davalar
 • Elektrik Üretimi, Dağıtım ve Satış / Elektrik Piyasasına ilişkin davalar
 • Lisans, izin ve ruhsata yönelik ihtilaflardan kaynaklanan davalar
 • Enerji alt yapı çalışmalarına ve yatırımlarına ilişkin davalar
 • Madencilik hizmetinden kaynaklanan davalar
 • EPDK aleyhine her türlü iptal davaları
 • Kamulaştırma, özelleştirme, birleşme ve devralma süreçlerinde hukuki danışmanlık
 • Enerji Piyasası ile ilgili her türlü lisans başvuruları ve tadili işlemleri
 • Enerji projelerinin finansmanı konusunda hukuki danışmanlık
 • Enerji hukukundaki regülasyonlara yönelik hukuki danışmanlık
 • Akaryakıt ve LPG dağıtım şirketlerine hukuki danışmanlık
 • İmtiyaz sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi
 • EPDK düzeyinde her türlü sürecin takibi işlemleri
 • Akaryakıt ve LPG bayilerine hukuki danışmanlık
 • Enerji Sektöründeki İnşaat Sözleşmeleri
 • Enerji şirketlerinin kurulumu işlemleri
 • Sondaj ve rehabilitasyon sözleşmeleri
 • Üretim paylaşım sözleşmeleri
 • Lisans sözleşmeleri

Enerji Avukatı Ne İş Yapmaktadır?

Kayseri Enerji avukatı enerji sektöründeki her firma için bu süreci yönetecektir. Enerji avukatları enerji sektöründeki kamusal davalara da bakar yani burada firma ile çalışabileceği gibi kamuda da bu alanda avukatlık yapılabilmektedir. Enerji avukatı sadece elektrik ile ilgilenmez, buna doğalgaz ve petrol de dahildir. Yani oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Aynı zamanda bu alandaki uluslararası hukuk sürecini bilmek de sizlere fayda sağlayacaktır.

Enerji Avukatı

Kayseri  Enerji avukatı, enerji hukuku alanında çalışmaktadır. Bu alan yeni bir alandır ve gelişime açıktır bu nedenle yeni birtakım enerjiler eklendiğini de söylemek mümkündür. Artık enerji hukuku çok daha gelişmiştir ve enerji avukatlarının da sayısı artmaktadır. Bu sayede enerji korunur. Bunun ilk olumlu sonucu doğaya faydasıdır. Enerji konusunda görülen davalar en çok doğaya yaramaktadır ve ardından insanlık açısından da önemlidir. Bu gibi davaları pek çok çevreci takip etmektedir.

Enerji Nedir?

Enerji günümüzde insanların yaşam hakkının en net belirleyicisidir yani enerjisiz bir yaşam düşünmek mümkün değildir. Bu gruba lpg, elektrik, doğalgaz ve petrol girmektedir. Kayseri  Enerji hukuku ne kadar yeni olursa olsun yeni eklenen bir diğer özellik ise sürdürülebilir ve sürdürülemez enerji seçenekleridir. Enerji oldukça geniş bir kavramdır ve bu nedenle enerji hukuku da bu geniş kavramı korumak zorundadır çünkü aslında enerji korunarak hem doğa hem de insanlar korunmaktadır.

Enerji Hukuku Nedir?

Kayseri  Enerji hukuku enerji avukatlarının alanıdır ve enerji grubuna giren her şey burada yer almaktadır. Burada bununla ilgili tüm kanunlar yer alır ve tüm süreç enerji hukuku çerçevesinde incelenir. Enerji avukatları ciddi bir iş yapmaktadırlar ve enerji hukuku buna rağmen oldukça yeni bir alandır özellikle ülkemizde yeni bir alan olarak bilinmektedir.

Enerji Hukuku Danışmanlığı Alınmalı Mıdır?

Enerji hukuku danışmanlığı almak için bir enerji firmanız olması gerekmektedir. Bu enerjinin herhangi bir alanından olabilir yani firma bu alan hizmet ettiği sürece hangi enerji biçimi olduğu önemli değildir. Eğer böyle bir firmanız varsa muhakkak bunu henüz temelde iken bir Kayseri  enerji avukatı ile çalışarak gerekli hukuki zemini hazırlamalısınız. Aksi halde birçok problem ortaya çıkabilir ve hukuki olarak birtakım sıkıntılar çıktığında firmanız durdurulmaya kadar gidebilir. Bu nedenle düzenli bir biçimde Kayseri  enerji avukatı ile çalışmak gerekmektedir. Aynı zamanda firmaya açılabilecek olası davaları için de gerekli süreci yönetecektir. Eğer bu alanda bir danışmanlık almak istiyorsanız Avukat Oktay Aydoğdu Kayseri avukat araması yapıyorsanız en uygun tercih olacaktır. Kendisi bu yeni sektörde oldukça başarılı bir geçmişe sahiptir.

Enerji Avukatı İş Alanları Nelerdir?

Bir enerji hukuku avukatı pek çok işi bir arada yapabilmelidir. Enerji deyince aklımıza sadece elektrik gelse de durum bu şekilde değildir. Bu gruba yenilenebilir ve yenilenemez enerjiler bir arada yer almaktadır yani enerjiyi oluşturduğu sürece su da bu gruptadır ancak bu elbette bir örnektir. Genel tanımlama çok daha ayrıntılıdır. Ancak bu sebeple bir enerji avukatına çok daha fazla iş düşmektedir. Bunlara doğal gaz piyasasında gerçekleşen hukuki işlemler, enerji şirketlerinin lisans ve özelleştirme işlemleri, petrol kaçakçılığı, her türlü enerji faaliyetindeki sözleşmeler ve enerji alanındaki tüm ihaleler bu grupta yer almaktadır. Yani oldukça uzatılabileceği gibi bunlar sadece en temel başlıklardır.

Enerji hukuku pek bilinmez bu nedenle insanlar da tereddüt ile yaklaşırlar ancak gelişen teknoloji enerji sektörünün de bir avukata ihtiyacı olduğunu anlatır durumdadır.

Kayseri Enerji Hukuku Avukat Oktay Aydoğdu
Kayseri Enerji Hukuku Avukat Oktay Aydoğdu

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Enerji Hukuku    Davalarında Kayseri İlinde müvekkillerine en sağlıklı, hukuki bilgileri vermektedir. Miras davaları tecrübeli hukuk bilgisi gerektiren davalardır. Ufak bir hata durumunda çok büyük hak kayıpları  da yaşanabilir. Bu nedenle Kayseri Enerji Hukuku  Avukatı Oktay AYDOĞDU, her zaman hukuki bilgisi ve tecrübesi ile müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Kayseri Avukat Oktay AYDOĞDU.