Kayseri Gayrimenkul Hukuku Avukatı
24
Oca

Kayseri Gayrimenkul Hukuku Avukatı

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Gayrimenkul Hukuku  davaların da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, taşınmazlar alanında meydana gelebilecek uyuşmazlıkları engelleyen ve taşınmaz üzerindeki hakları belirleyen bir hukuk birimidir.

Gayrimenkul hukuku, istisnaların en fazla olduğu hukuk alanlarından biri olduğu için mutlaka bu alan için özel eğitimler almış ve deneyim kazanmış avukatlar tarafından kontrol edilmelidir.

Taşınmazların işlemlerinde hak sahiplerinin yasalar çerçevesinde sahip olduğu hak ve ödevler, bu hukuk disiplini tarafından belirlenmektedir. Kira sözleşmelerinde meydana gelen problemler, tapu işlemleri gibi tüm konular bu hukuk biriminin alanıdır.

4721 sayılı olan Türk Medeni Kanunu’nun 4. kitabında düzenlenmiş olan eşya hukuku alanının oldukça kapsamlı bir dalını oluşturan bu hukuk türünde, taşınmazların tüm süreçleri ve hakları belirlenmiştir.

En zorlayıcı ve geniş kapsamlı hukuk birimlerinden biri olan bu disiplin, gayrimenkul davaları ile ilgili olan tüm konularda uzmanlık gerektirir. Bundan dolayı da bu davalarının avukatsız çözülmesi mümkün değildir.

Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Gayrimenkuk hukuku, eşya hukukunun bir alt dalıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nde eşya hukukuna ilişkin olan uyuşmazlıkların çözümlenmesini sağlar. Gayrimenkul arsaları, apartmanları, binaları, konutları ya da diğer tüm taşınmazları içine alan bir konudur.

Bu hukuk disiplini kapsamında tüm taşınmaz konuları da ele alınmaktadır. Gayrimenkul alanında meydana gelen hukuksal anlaşmazlıkların çözülmesi ve açıklığa kavuşturulması için gayrimenkul alanında uzmanlaşmış bir avukat ile hareket etmek gerekmektedir.

Hukuk alanının hiçbir dalında avukat tutma zorunluluğu yoktur. Ancak bazı davaların avukat olmadan çözülmesi neredeyse mümkün değildir. Gayrimenkul de, bu alanlardan biridir.

Bu hukuk disiplininde bir avukat ile çalışmak, süreç öncesinde tüm işleyiş hakkında bilgi sahibi olmayı ve atılacak adımları, b planlarını oluşturmayı sağlar.

Oldukça detay ve komplike bir alan olduğu için avukat ile detaylı bir çalışma yapmak oldukça önemlidir.

Gayrimenkul avukatları:

 • İhtilaftan doğan davalar,
 • İstihkak davaları,
 • Kamulaştırma davaları,
 • Ortaklığın iptali davaları,
 • Tapu ve tescil davaları,
 • Kira bedeli tespit davaları,
 • Kira sözleşmeleri,
 • İpotek sözleşmeleri,
 • Kat irtifakı sözleşmeleri,
 • İnşaat sözleşmeleri,
 • Bina yönetim sözleşmeleri,
 • Proje yönetimi sözleşmeleri,
 • Alışveriş merkezlerinin yönetim sözleşmeleri,
 • Genel emlak hukuku,
 • Tahliye davaları ve gayrimenkulü ilgilendiren tüm alanlara hakimdir.

Gayrimenkul Hukuku Hangi Alanları Kapsar?

Gayrimenkul hukuku birçok hukuk alt dalını da kapsamaktadır. İrtifak hakkı kurulmasının yanı sıra ön alım davaları ve istihkak ve kamulaştırma davaları da bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Bunun yanı sıra gayrimenkul hukuku, ipotek uyuşmazlıkları, el atmanın engellenmesi, izale-i şuyu davaları da bu davalar arasında bulunmaktadır. Keza bu hukuk disiplini; kira bedellerinin tespit edilmesi için açılan davalarda ve tahliye davalarında da yetkili alandır.

Tapu davaları; kayıt düzeltme, iptal veya tescil şeklinde olabilir, bunun yanı sıra kişiler ile idare arasındaki ihtilaflardan da meydana gelebilmektedir.

ayrimenkul taşınmaz mallarla ilgilidir. Buna dair hukukun önemli alanlarından biris olan gayrimenkul hukuku, eşya hukukunun da bir parçası olma niteliğindedir. Türkiye sahasında eşya hukukuna uygun olarak yaşanan sorunların, uyuşmazlık durumlarında bu hukuk dalına başvurmak mümkündür. Gayrimenkul hukuk içinde detaylar ve istisnalar oldukça mümkündür. Bunun yanı sıra oldukça geniş ve zor bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu alanda bulunan hukuki danışmanlık hizmetleri sizin için varlığını korumaktadır. Özellikle hukuk dalları arasında önemli ayrımlara yer verilen noktalar taşımaktadır. Sizin için ciddi bir ilerleme kaydedilemeyen gayrimenkul durumunuzda meydana gelecek sıkıntıları gidermek adına sizlere yardımcı olacak birçok danışman vardır. Bunun yanı sıra sizlere danışmanlık hizmeti verilirken yapılacak olan bir diğer hizmet ise gayrimenkul edinme hakkının yabancılara ne ölçüde verileceği konusudur.

Dava vekilliği hizmetleri

İlgilendiği konular bakımından farklılık gösteren gayrimenkul hukuku, ekonomik terimler içermektedir. Bunun için arsa, arazi, apartman, iş yeri ve konut gibi birçok noktada genel kullanış oldukça yaygın olarak sizlere sunulmaktadır. Bununla ilgilenen birinci koşul hukuk alanı ise eşya hukukudur. Eşya hukukunun alanı oldukça geniştir. Bunun için dava vekilliği hizmetleri arasında birçok kısım bulunur. İpotek ihtilaflarından doğan davalar, istihkak davaları kamulaştırma davaları, kira bedelinin tespiti davarlı, ön alım davaları tapu iptal ve tescil davaları bunlar arasında bulunuyor. Davalara bakan personel ise tam bir hukukçu ve akademisyen kadrosundan olmak zorundadır. Danışmanlık hizmetini verecek olan kuruluşların dava takip hizmetlerinin ise her alanda mutlaka kaliteli bir şekilde devamlılığının sağlanması gerekir.

İnşaat Sözleşmelerinde Kat Karşılığı Anlaşmalar

Üzerinize bir arsa bulunuyor veya bu arsanın üzerinde bir ev varsa, müteahhitler sizlere belirli koşullar ile teklif getirebilirler. Bu nedenle gelen teklifin iyi düşünülmesi ve incelenmesi gerekir. Bunlar arasında, size kat karşılığı evinizi veya arsanızı satın alma sözleşmeleri imzalatmak isteyebilirler. Bu konuda gayrimenkul hukukuna hâkim olan danışmanlar ile bu sözleşmeleri imzalamakta yarar vardır. Danışmanlık ve dava takip hizmetini sunan firmalar bu anlamda hizmet devamlılığı sağlayacaktır.

Gayrimenkul Üzerinden Satış Sözleşmesi

Bu sözleşme ile üzerinize bulunan bir gayrimenkul malın satışının gerçekleşmesi için öncesinde imzalanan bir vaad sözleşmesi olacaktır. Bunun üzerinden yapılan sözleşme ile sizlere ilk adımda garanti verilmiş olacaktır. Taşınmazın satım sözleşmesinin yapılmasını daha istemek aşaması olarak da bilinen bir sözleşme olacaktır. Bu konuda uzman bir kişiye danışmanız, konu üzerinde yanılmadan işlem yapmanızı ayrıca hukuki açıdanda güvenilir olmasını sağlayacaktır.

İstirdat Davası Niteliği

Bu dava ile kişilerin taşınmaz olan malları üzerinde malikinin izni olmadan herhangi bir satım noktası yapılamayacaktır. Malın iadesini talep etme şansı da vardır. Malın zilliyetliği yani sahipliğini istemek için malın taşınır mal ise bu malın mutlaka dava sonucunda icra edilmesi beklenecektir. Tapuya kayıtlı bulunan taşınmaz davalarında ise genel bir fonksiyon taşıyan davalardan birisidir. Tapu sicilinin mutlaka düzeltilmesi ile davanın yerine gelmesi sağlanacaktır.

Tapunun Tescili ve İptali Konusunda Dava

Mahkemeye vereceğiniz konunun tapunun tescili olması, tapu kaydının yapılmasından sonra değişme yaşayan ve sağlıklı olmayan bir yapı ile karşı karşıya kaldığınız zaman bu konuda iptal davası açabilirsiniz. Sağlıklı olmaması konunun birinci koşulu olacaktır. Bunun dışında kanuna aykırılık gibi tapu kayıtlarına da sahip olan davalarda iptal istemi gerçekleştirilebilir. Bu davalarda mülkiyet ve coğrafi konum ve durum ölçü olarak yeniden düzenlenmesi gereken konuları içermektedir.

Kat Mülkiyeti Hakkındaki Uyuşmazlık

Gayrimenkul hukukunun ilgilendiği bir diğer alt kalemi ise kat mülkiyeti sorunudur. Burada ana taşınmazın yönetilmesiyle ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklar olacaktır. Burada önemli olan hukuki sonuç doğuran bir danışmanlık ve dava hizmetlerini sunmak adına kat maliklerinin kurul kararlarının iptali konusunda bir dava görüşülecektir. Kat mülkiyetinin kurulması ana gayrimenkul ile yönetilen her türlü uyuşmazlık hakkında bir çözüm noktası olacaktır.

Ecrimisil (3. Kişilerce İşgal)

İşgal ve tasarruf edilme nedenleriyle taşınmazın, işgalden hemen önceki haline geri döndürülmesi davası olacaktır. 3. Kişiler tarafından işgali söz konusuysa gelir esas alınarak açılan bir tazminat davası da talep edilebilir. Bu şeklide taşınmaz olan bir malın muhtemel gelir esası ile tazminata neden olan gelir kaybını bu dava ile elde edebilirsiniz.

Gayrimenkul Hukukunda Kiranın Tespiti ve Uyarlanması Noktası

Kira sözleşmesini hemen her koşul için yapmaktayız. Ancak uyarlanması konusunda ise tarafların değişen hal ve şartları söz konusu olduğu zaman uyuşmazlıklar ortaya çıkacaktır. Bu konuda ise belirlenen kira bedelinin tespiti davasının sözleşme üzerinde artış miktarı gibi sorunların yazılmaması sonucunda ortaya çıkar.

Gayrimenkul Hukukunun İlgilendiği Diğer Alanlar

Gayrimenkul hukuku alt başlıklar olarak ilgilendiği alanlara ek bir diğer konu tahliye davalarıdır. Bunun yanı sıra el atmanın önlenmesi davası da bu dalın bir diğer alt başlığı olacaktır. İntifa, sükna, şufa gibi sınırlı bulunan ayni hakların kurulması ve bunların aynı şekilde sona ermesi konusunda da işlem yapılması gereken konular söz konusudur. Gayrimenkul hukuku hakkında yeterli ve detaylı bilgiler sizlere danışmanlık hizmeti konusunda ciddi hizmetler verecektir. Hizmetin sona ermeden devam etmesi konusunda ise sizlere malını haksız olarak elinde bulunduran kişilere karşı da hakkınızı aramanız için destek olacaktır. Gayrimenkul hukukunun tüm alt kısımları ile danışmanlık verilmektedir.

Kayseri Gayrimenkul Hukuku Avukatı
Kayseri Gayrimenkul Hukuku Avukatı

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Gayrimenkul Hukuku    Davalarında Kayseri İlinde müvekkillerine en sağlıklı, hukuki bilgileri vermektedir. Miras davaları tecrübeli hukuk bilgisi gerektiren davalardır. Ufak bir hata durumunda çok büyük hak kayıpları  da yaşanabilir. Bu nedenle Kayseri Gayrimenkul Hukuku  Avukatı Oktay AYDOĞDU, her zaman hukuki bilgisi ve tecrübesi ile müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Kayseri Avukat Oktay AYDOĞDU.