Kayseri İthalat, İhracat, Dış Ticaret, Gümrük Hukuku Avukat Oktay Aydoğdu
16
Oca

Kayseri İthalat, İhracat, Dış Ticaret, Gümrük Hukuku

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, İthalat,İhracat,Dış Ticaret,Gümrük Hukuku  davaların da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

İthalat, İhracat, Dış Ticaret, Gümrük Hukuku

Av. Oktay Aydoğdu Hukuk Bürosunca uluslararası hukukun en önemli alanlarından birisi olan İthalat ve İhracat Hukuku hizmeti ile uluslararası alım-satım sözleşmeleri, teslim ve ödeme şekilleri, taşımacılık, mal bedeli ve döviz hareketleri, ihraç kayıtlı ithalat, alım ve satımlar ve ilgili yatırım teşvik rejimleri ile, gümrük vergileriyle alakalı anlaşmazlıkların çözümü, muafiyetler, Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında çıkan diğer uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak danışmanlık hizmeti, ve idare ve vergi mahkemeleri önünde temsil dâhil olmak üzere müvekkillerine gümrük hukuku ile alakalı tüm diğer konularda hizmet sağlamaktadır.

Kayseri ithalat ve ihracat avukatı olarak Kayseri gibi gelişmiş bir sanayi şehrinde ithalat ve ihracata ilişkin avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gümrük hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar, gümrük ve kaçakçılık mevzuatına ilişkin hükümler başta olmak üzere, idari yargı alanını da ilgilendiren ve çözümü, ciddi bir hukuki uzmanlık gerektiren uyuşmazlık türüdür.

Globalleşen dünya, milletlerarası ticaretin yaygınlaşması, Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku alanının önemini ortaya koymaktadır.

Hukuk Büromuz bu bağlamda işbirliği yaptığı diğer ülkelerdeki Hukuk Büroları ile Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku alanında müvekkillerine hukuki ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku Alanına İlişkin Verdiğimiz Danışmanlık ve Dava Vekalet Hizmetleri;

  • Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve diğer ilgili kuruluşlarca tesis edilen işlemlerin; gerekli mevzuatlara uygun olup olmadığının incelenmesi ve aykırılığının tespit edilmesi durumunda bu işlemlerin idari bir kararla düzeltilmesi veya kaldırılması veya idari dava konusu yapılması,
  • Herhangi bir eşyanın ithali sırasında Gümrük İdaresince  hiç ödenmediğinde veya noksan ödendiği iddiasıyla istenen Gümrük Vergilerine ve fonlara karşı Gümrük İdaresine “Düzeltme Talebinde” bulunulması, itiraz yapılması, Vergi Mahkemelerinde dava açılması ve mahkeme kararlarının Danıştay nezdinde temyiz edilmesi işlemleri,
  • 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda belirtilen kaçakçılık fiillerinin herhangi birisinin işlendiği iddiasıyla tarafınıza yapılan suç duyuruları ile ilgili gerekli değerlendirmelerin yapılması ve savunmaların hazırlanması,
  • Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre tahakkuk ettirilmiş vergi ve para cezalarına ilişkin idari itiraz işlemleri ve davaları,
  • Aktif Danışmanlık

Uluslararası Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku departmanımız geniş bir kapsamda hizmet sunmaktadır. Avukatlarımız, distribütörlük, acentelik ve franchise sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi, tüketici hukuku, gümrük işlemleri, garanti belgeleri, satış sonrası hizmetler de dahil olmak üzere uluslararası ticari faaliyetlerin yeniden yapılandırılması ve yönetilmesi konularında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Önemli endüstri, finansal hizmet, bilgi teknolojileri, tüketim malları, ilaç ve enerji şirketlerine, ürün ve hizmetleri için dünya çapında kaynak kullanımı, üretim, dağıtım ve satış konularında danışmanlık yapmaktayız. Müvekkillerimize, üçüncü kişi tedarikçiler, üreticiler, distribütörler ve satış acenteleri ile olan ilişkilerini seçmek, takip etmek ve yönetmek konusunda yardımcı olmakta ve çok sayıda ülkeyi kapsayan yolsuzlukla ve rüşvetle mücadele, ticari yaptırımlar, ihracat ve ithalat sınırlamaları (gümrük) ile ürünlerin etiketlenmesine yönelik gereklilikler, ürün sorumluluğu ve ürünlerin geri çağrılması, satış promosyonları ve pazarlama kuralları gibi tedarik zincirine ilişkin çeşitli uyumluluk konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Kayseri İthalat, İhracat, Dış Ticaret, Gümrük Hukuku

Kayseri İthalat, İhracat, Dış Ticaret, Gümrük Hukuku Avukat Oktay Aydoğdu
Kayseri İthalat, İhracat, Dış Ticaret, Gümrük Hukuku Avukat Oktay Aydoğdu

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, İthalat,İhracat,Dış Ticaret,Gümrük Hukuku    Davalarında Kayseri İlinde müvekkillerine en sağlıklı, hukuki bilgileri vermektedir. Miras davaları tecrübeli hukuk bilgisi gerektiren davalardır. Ufak bir hata durumunda çok büyük hak kayıpları  da yaşanabilir. Bu nedenle Kayseri İthalat,İhracat,Dış Ticaret,Gümrük Hukuku  Avukatı Oktay AYDOĞDU, her zaman hukuki bilgisi ve tecrübesi ile müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Kayseri Avukat Oktay AYDOĞDU.