Kayseri Maden Avukatı Oktay Aydoğdu
19
Ara

Kayseri Maden Avukatı

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Madenler, ülkemizde hem medeni hukukun, hem de maden kanununun ilgi alanı içine girmektedirler. Maden hukuku, esas itibariyle idari bir izin olan maden ruhsatına dayandığı için idare hukuku ile de çok yakın bir ilişki içerisindedir.Yani madenler kamu hukuku ile özel hukukun ortak uygulama alanı haline gelmiştir, İnsanların hayatında büyük yere sahip olan madenlerin günümüzde oldukça değişik alanlarda, farklı kullanım yerleri vardır. Bundan dolayı madenlere sahip olabilmek için toplumlarda kişilerarası, Dünya’da da toplumlararası çatışmalar

Kayseri Maden Avukatı

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, maden hukuku  da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

İletişim İçin Tıklayın!

öteden beri süregelmektedir. Madenlere sahip olabilen kişiler büyük bir ekonomik güce sahip olabildikleri gibi, stratejik madenlere sahip olan firmalar, uluslararası pazarlama ve fiyat politikalarını istedikleri gibi düzenleyebilmekte, bu alanda bir tekel oluşturabilmektedirler. Av. Oktay Aydoğdu, maden hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmeti

 • Enerji bakanlığı ve Maden İşleri Müdürlüğü işlemlerinden doğan davalar
 • Maden arama izni ve maden bulma işlemleri ile ilgili hukuk ve idare davaları
 • Maden işletme izni, devri ve feshi ile ilgili hukuk ve idare davaları
 • Maden işletmeleri sebebiyle tazminat davaları
 • Maden ocağı kazaları davaları

Danışmanlık Hizmetleri

 • İmtiyaz sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Maden işletme ve arama izni işlemlerinin yürütülmesi, düzenlenmesi
 • Maden işçilerinin haklarının, çalışma şekillerinin, defterlerinin, ve sözleşmelerinin denetlenmesi düzenlenmesi
 • Maden işletmelerinin ticari olarak denetlenmesi,
 • Maden kanunu bakımından çıkacak her türlü hukuki ihtilafın giderilmesi,
 • Maden sahasının ve işletme ruhsatının devri sözleşmelerinin denetimi, düzenlenmesi
 • Rödovans sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi
Kayseri Maden Avukatı Oktay Aydoğdu
Kayseri Maden Avukatı Oktay Aydoğdu

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, maden hukuku  da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, maden hukuku  da Kayseri İlinde müvekkillerine en sağlıklı, hukuki bilgileri vermektedir. Tanıma- Tenfiz davaları tecrübeli hukuk bilgisi gerektiren davalardır. Ufak bir hata durumunda çok büyük hak kayıpları  da yaşanabilir. Bu nedenle Kayseri Tanıma Tenfiz Avukatı Oktay AYDOĞDU, her zaman hukuki bilgisi ve tecrübesi ile müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Kayseri Avukat Oktay AYDOĞDU.