Kayseri Nafaka Hesaplama
10
Oca

Kayseri Nafaka Hesaplama

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Kayseri  nafaka hesaplama/nafaka arttırım davaların da/boşanma davası  Avukatı OKTAY AYDOĞDU

Nafaka borcu aile hukukundan doğan bir borçtur. Maddi olarak zorluğa düşecek olan kimselere mahkeme kararıyla bağlanan aylık para olup hukuk sistemimizde nafakayı 3 temel başlıkta ele almak olanaklıdır. İlki Türk Medeni Kanunu uyarınca eşlerden birisine eş sıfatıyla verilecek olan nafakalardır ve tedbir nafakası ve yoksulluk nafakası olarak ikiye ayrılır.

İkinci olarak Türk Medeni Kanun hükümlerine göre koşullar oluştuğunda çocuklar yararına tedbir, iştirak, yardım nafakasına hükmedilmektedir.

Bunların dışında aile olmanın gereği olarak yardım nafakası da kanunda düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunu 364. madde hükmü uyarınca, “Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri, refah içinde bulunmalarına bağlıdır.”

Nafaka boşanma davası içinde bir talep olarak ileri sürülebileceği gibi ayrı açılacak bir nafaka davasıyla da istenebilir ya da ayrı açılacak bir nafaka davası ile mevcut olan bir nafakanın artırımı istenebilecektir.

Kayseri boşanma avukatı, Avukat Oktay Aydoğdu önderliğinde,  aile ve boşanma davaları ile ilgili avukatlık hizmeti, hukuki destek ve danışmanlık vermektedir. Avukat Oktay Aydoğdu bünyesinde boşanma ve aile hukuku davaları deneyimli avukatlar eşliğinde görülmektedir.

Avukat Oktay Aydoğdu uzman avukat kadrosu ile Kayseri boşanma avukatı olarak faaliyet gösterdiği gibi başta tüm Türkiye genelinde aile hukuk alanında, boşanma ve mal paylaşımı davalarında boşanma avukatı olarak süreci baştan sona titizlikle yürütmekte ve müvekkillerinin haklarını bu bilinçle korumaktadır.

Danışmanlık ve destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Literatürdeki tanımına göre nafaka, kişinin geçinmesi için gerekli ve karşı tarafın malî gücüne uygun bir yardım isteminden ibarettir. Bu nedenle nafaka davalarında ve boşanma davalarındaki nafaka takdirinde en önemli etken tarafların sosyal ve ekonomik durumlarıdır. Gerek boşanma davalarında gerekse nafaka davalarında nafaka belirlenirken mahkeme tarafların ekonomik ve sosyal durumlarını ayrıntılı olarak araştırır. Tarafların ekonomik sosyal durumunun saptanması için taraflar adına ilgili yerlere müzekkere yazılarak kayıtlı taşınmaz, araç bilgisi ile banka ve SGK kayıtlarının araştırılması istenir. Gelen yazı cevapları değerlendirilerek tarafların maddi durumunun analizi yapılır. Aylık kazanç, banka hesapları, gayrimenkul, taşınır varlıkları gibi değerler ekonomik durum tespitinde önemli etkenlerdir.

Tüm bu araştırmalardan sonra tarafların net gelir durumları gözetilerek nafaka miktarının tespiti yapılacaktır. Belirli bir nafaka miktarı yoktur. Bu sebeple davanın konunun uzmanı olan yani nafaka ve boşanma davalarında deneyimli ve birikim sahibi avukatlar tarafından açılıp yürütülmesi önemlidir. Nafaka dava dilekçesinin içeriği çok önemli olduğu gibi yargılamanın da uzman avukatlar aracılığıyla takibi alınacak nafaka miktarının düşük veya yüksek olmasında etkilidir. Çünkü her somut olayın ve tarafların ekonomik şartlarına göre hükmedilecek nafaka miktarı değişecektir. Bu miktarı belirlemede aile mahkemesi hakiminin takdir yetkisi vardır. Bu kapsamda kanunda belirtilen açıkça net bir miktar yoktur. Aile mahkemesi hakimi tarafların ekonomik durumlarını gösteren belgeleri, celbi istenen delilleri, ilgili yazı cevaplarını inceleyerek ve karşı tarafın ödeme gücü gözetilerek nafaka miktarını belirler.

Nafaka talep edilen kişinin aylık kazancı, üzerine kayıtlı mal varlıkları, banka hesapları incelenerek nafaka hesaplaması yapılır. Kişinin asgari ücretle çalışan biri olması veya o sırada işsiz olması nafakaya hükmedilemeyeceği anlamına gelmez.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri boşanma avukatlarından da müvekkillerinin sorunlarına en uygun hukuki çözümleri bulup gerekirse yasalardaki olanakları zorlayarak aile mahkemesi hakiminden talep etmeleri beklenir. Nitekim Ankara’da boşanma avukatı olarak faaliyet gösteren Karınca Avukatlık, uzun yıllara dayanan birikimini kullanarak uzman, nitelikli, çalışkan, enerjik, donanımlı avukat kadrosu ile iş sahiplerinin gereksinimlerini anlayıp, onları aydınlatarak, boşanma davası sürecinde sırasında çıkabilecek tüm sorunlarda mağduriyet yaşamamaları için mahkemelerden gerekli taleplerde bulunarak hukuksal süreci titizlikle yürütür.

Özcesi, Kanunda açıkça hükmedilmesi emredilen bir nafaka miktarı olmayıp aile mahkemesi hakiminin takdir yetkisinde tarafların ekonomik ve sosyal durum kriterleri gözetilerek uygun nafaka miktarı belirlenecektir.

Ankara boşanma avukatı arayışınızla ilgili karar vermeden önce,  Avukat Oktay Aydoğdu ile Kayseri boşanma avukatı olarak faaliyet gösterdiği gibi başta Kayseriolmak üzeree tüm Türkiye genelinde aile hukuk alanında, nafaka, boşanma ve mal paylaşımı davalarında boşanma avukatı olarak süreci baştan sona titizlikle yürütmekte ve müvekkillerinin haklarını bu bilinçle korumaktadır.

Siz de boşanma avukatı arayışınız ilgili karar sürecinde, çalışmalarımıza göz atarak sizin için doğru kararı verebilirsiniz.

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, nafaka hesaplama/nafaka arttırım davaların da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

Kayseri Nafaka Hesaplama
Kayseri Nafaka Hesaplama

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, nafaka hesaplama/nafaka arttırım davaların da Kayseri İlinde müvekkillerine en sağlıklı, hukuki bilgileri vermektedir. nafaka hesaplama/nafaka arttırım davaların da tecrübeli hukuk bilgisi gerektiren davalardır. Ufak bir hata durumunda çok büyük hak kayıpları  da yaşanabilir. Bu nedenle  nafaka hesaplama/nafaka arttırım davaların da Oktay AYDOĞDU, her zaman hukuki bilgisi ve tecrübesi ile müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Kayseri Avukat Oktay AYDOĞDU