Kayseri Şans Oyunları ve Bahis Hukuku
26
Ağu

Kayseri Şans Oyunları ve Bahis Hukuku

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Şans Oyunları ve Bahis Hukuku davası    da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

 ŞANS OYUNLARI ve BAHİS HUKUKU

Bahis ve şans oyunlarının oynatılması devlet tarafından izne tabi tutulmaktadır. İzinsiz şans oyunu ve bahis oynanması ve oynatılması hukuka aykırıdır. Bu hukuka aykırılık yaptırımları ile birlikte  7258 sayılı kanunun 5. Maddesinde düzenlenmiştir.

Burada iki ayrıma dikkat etmek gerekmektedir. Yasadışı bahis ve şans oyunu  oynayan ve oynatanlar.

YASADIŞI BAHİS VE ŞANS OYUNU OYNAMANIN  CEZASI

            Kanun koyucu bu fiili bir suç olarak düzenlememiştir. Kabahatler kapsamına girdiğinden dolayı idari para cezası ile cezalandırılmaktadır.Yasadışı bahis ve şans oyunu oynama cezası 7258 sayılı Kanun madde  5/1-d ile düzenlenir. Buna göre yasadışı bahis cezası alanlar hakkında 5000 bin liradan 20.000 liraya kadar idari para cezasına hükmedilir.

İdari para cezalarına karşı yapılacak itirazlar Kabahatler Kanunu madde 27 ile düzenlenmektedir.Söz konusu hükümde kararın tefhim ve tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazda bulunmak gerekmektedir.

Bu konuda merak edilen en önemli husus ‘’Yasadışı bahis ve şans oyunları oynama’’fiilinden dolayı alınan idari para cezası sicile işler mi? Adl, sicil kayıtları suç teşkil eden fiiller hakkında mahkemeeler tarafından verilen kesinleşmiş cezalar için tutulmaktadır.Adli para cezası ve hapis cezası sicile işler ama idari para cezaları sicile işlememktedir. Buradan çıkaracağımız sonuç söz konusu fiilde alınan idari para cezaları sicile işlememektedir? Yine de oynamamkta fayda var!

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Şans Oyunları ve Bahis Hukuku davası    da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

Kayseri Şans Oyunları ve Bahis Hukuku
Kayseri Şans Oyunları ve Bahis Hukuku

YASADIŞI BAHİS VE ŞANS OYUNU OYNATMA SUÇU VE  CEZASI

            Bu suç tipi Türkiye de yasal lisans olmaksızın bahis oynatmak veya oynatılmasına yardımcı olunmasıdır. Buna imkan tanıyan kurum ve kuruluşlar  yani websitesi sahipleri, matikçiler, reklam verenler vs. yasa dışı bahis oynatmış olur ve bu suçu işlemiş sayılırlar.

7258 sayılı  Kanun” ile “spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunları oynatmak” suçu düzenlenmiştir.

Türkiye’de spor bahis veya şans oyunları oynatma yetkili kuruluş Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’dır. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, bahis oyunları oynatmak üzere ‘sabit bayi’ veya ‘sanal ortam bayi’ olmak üzere 2 adet ruhsat  vermektedir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından verilen 2 adet ruhsattan biri  olmaksızın bahis oynatmak ise suçtur.

7258 sayılı Kanun’un 5. maddesine göre;

  • Lisanssız oyun oynatanlar veya buna yer ve imkan sağlayanlar hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10000 güne kadar adli para cezası verilir.
  • Yurtdışında mevcut bir oyuna internetle erişim sağlanarak Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayanlar hakkında 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilir.
  • Sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık edenler hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası verilir.
  • Reklam vererek kişileri bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3000 güne kadar adli para cezası verilir.

 

YASA DIŞI BAHİS CEZASI AVUKATI

Yasadışı bahis cezası Avukat tarafından hukuki yardım alınması gereken konulardan biridir. Yasadışı bahis zamanaşımı ile birlikte yasadışı bahis Yargıtay Kararları dahilinde gözetilen hususlar, yasa dışı bahis ifade verme(en önemli husus) esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar gibi hukuki tecrübe gerektiren konular, alanında uzman olmuş  yasadışı bahis avukatları tarafından takip edilir ise hak kaybına uğrama durumunuz oluşmamaktadır.

 

YASA DIŞI BAHİS OYNAMA CEZASINDA AVUKATIN ROLÜ

Yasadışı bahis oynama fiiline karşı 7258 sayılı Kanun m. 5/1-d’de öngörülen idari para cezası kararının tebliğinden itibaren 15 günlük süre  içinde sulh ceza hakimliğine başvurulması suretiyle itiraz etme yolu açıktır. İlgili itiraz başvurusunun yetkili merciye, süresi içinde, doğru gerekçelerle yapılması gerekmektedir aksi takdirde itiraz dikkate alınmama durumu ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla uzman bir avukatın hukuki yardımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda uzman Avukatlarımız ile birlikte size yardımcı olmak isteriz.

           

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Şans Oyunları ve Bahis Hukuku davası    da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

 

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Şans Oyunları ve Bahis Hukuku davası  Kayseri İlinde müvekkillerine en sağlıklı, hukuki bilgileri vermektedir. Tanıma- Tenfiz davaları tecrübeli hukuk bilgisi gerektiren davalardır. Ufak bir hata durumunda çok büyük hak kayıpları  da yaşanabilir. Bu nedenle Kayseri Tanıma Tenfiz Avukatı Oktay AYDOĞDU, her zaman hukuki bilgisi ve tecrübesi ile müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Kayseri Avukat Oktay AYDOĞDU.