Kayseri Sigorta Ve Kaza, satış öncesi ve sonrası maddi zararlar ve gizli ayıp Hukuku Avukatı
12
May

Kayseri Sigorta Ve Kaza, satış öncesi ve sonrası maddi zararlar ve gizli ayıp Hukuku Avukatı

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Kayseri Sigorta Ve Kaza, satış öncesi ve sonrası maddi zararlar ve gizli ayıp Hukuku Avukatı OKTAY AYDOĞDU, Kazalar her zaman beklenmedik ve istenmeyen durumlar olabilir. Bu tür durumlarda, sigorta ve kaza avukatları, bireylerin haklarını korumak ve adil bir sonuca ulaşmak için kritik bir rol oynarlar. Kayseri gibi büyük bir şehirde, sigorta ve kaza avukatlığı hizmetlerine olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu makalede, Kayseri’de sigorta ve kaza avukatlığının önemi, işleyişi ve dikkat edilmesi gereken noktalar ele alınacaktır.

Sigorta ve Kaza Avukatlığının Önemi

1.      Hakların Korunması: Kaza sonucu meydana gelen zararlar genellikle karmaşık bir hukuki süreç gerektirir. Sigorta ve kaza avukatları, müvekkillerin haklarını korumak ve adil bir tazminat almasını sağlamak için mücadele ederler.
2.      Sigorta Şirketleriyle İletişim: Sigorta şirketleri genellikle zararları minimize etmeye çalışır ve bu nedenle hak sahiplerine adil bir tazminat ödemeyebilirler. Avukatlar, müvekkillerin sigorta şirketleriyle iletişimini yönetir ve adil bir anlaşma sağlamak için mücadele ederler.
3.      Hukuki Süreçlerin Yönetimi: Kaza sonrası hukuki süreçler, belgelerin toplanması, delillerin incelenmesi, tanıkların ifadelerinin alınması gibi karmaşık adımları içerebilir. Sigorta ve kaza avukatları, bu süreçleri yönetir ve müvekkillerin yasal haklarını korur.

İşleyiş

1.      Danışma ve Değerlendirme: Bir kaza sonrası, mağdur veya mağdurlar genellikle öncelikle bir avukatla görüşmelidir. Avukat, durumu değerlendirir, müvekkile potansiyel haklarını ve mevcut seçenekleri anlatır.
2.      Dava Açma Süreci: Eğer bir tazminat anlaşması sağlanamazsa, avukat dava açma sürecini başlatır. Bu süreçte, mahkemeye sunulacak deliller toplanır, tanıklar ifade verir ve davanın yönetimi avukat tarafından sağlanır.
3.      Müzakere ve Uzlaşma: Birçok durumda, dava mahkeme sürecine gitmeden önce taraflar arasında uzlaşma ile sonuçlanabilir. Avukatlar, müvekkillerin lehine en iyi anlaşmayı müzakere ederler.

Kayseri Sigorta Ve Kaza, satış öncesi ve sonrası maddi zararlar ve gizli ayıp Hukuku Avukatı
Kayseri Sigorta Ve Kaza, satış öncesi ve sonrası maddi zararlar ve gizli ayıp Hukuku Avukatı

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

1.      Deneyim ve Uzmanlık: Kayseri’de sigorta ve kaza avukatı seçerken, deneyimli ve uzman bir avukatın tercih edilmesi önemlidir. Bu, müvekkillerin haklarının en iyi şekilde korunmasını sağlar.
2.      İletişim ve Güvenilirlik: Avukat ile müvekkil arasında güçlü bir iletişim ve güven ilişkisi önemlidir. Müvekkiller, avukatlarından süreç hakkında düzenli güncellemeler almalı ve sorularına açık ve net cevaplar beklemelidir.
3.      Ücret ve Anlaşma Koşulları: Avukatlık hizmetlerinin ücreti ve anlaşma koşulları önceden belirlenmelidir. Müvekkiller, hizmetler karşılığında ödenecek ücretleri ve anlaşma şartlarını net bir şekilde anlamalıdır.

Kayseri’de sigorta ve kaza avukatlığı, kazaların yol açtığı maddi ve manevi zararların telafisi için önemli bir rol oynar. Bu nedenle, doğru avukatı seçmek ve hukuki süreçleri doğru şekilde yönetmek, mağdurların haklarını en iyi şekilde korumasını sağlar.

Bu makale, Kayseri’de sigorta ve kaza avukatlığıyla ilgili temel bilgileri içermektedir. Özellikle kazaların neden olduğu maddi ve manevi zararların telafisi için bu alanda uzman bir avukatın danışmanlığı önemlidir.

. Kayseri de sigorta ve kaza  söz  konusunda uzman avukat, bu tip davalara bakar.Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, sigorta ve kaza , satış öncesi ve sonrası maddi zararlar ve gizli ayıp Konusun da Davalarında yılların tecrübesi bulunmaktadır.

Bu konularda yeni tarihli emsal alınmış tarafımızca 15/06/2022 tarihli gizli ayıptan dolayı araçta ortaya çıkan zarar konusun da üst T.C. KAYSERİ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ tarafından ‘’ nitekin bilirkişiler tarafından alınan ek raporda da bu hususa değinildiği, usul ve yasaya uygun olarak alınan ek bilirkişi raporuna mahkememizin tespitleriyle uyumlu olması sebebiyle sadece asıl alacak olan 4.150,00-TL üzerinden sorumluluğu olduğuna dair kanaat getirilerek kabul ve red oranları üzerinden yargılama giderine hükmedilerek ‘’ şeklin de araçta ortaya çıkan zararların iadesi yönün de karar verilmiştir.

 

Yine emsal tarafımızca alınmış 01/11/2022 tarihli araçta satıştan sonra ortaya çıkan 2 aracın birleştirmesi ve maddi zararlara ilişkin  üst mahkemece onanmış T.C. KAYSERİ 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ ve üst mahkeme T.C.KAYSERİBÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 6. HUKUK DAİRESİDOSYA NO : 2023/1010 KARAR NO : 2023/1069 onanan kararın da ‘’ plakalı 2010 Ford marka 1.4 titanyum model aracın expere sokularak satın alındığını, aracın iki aylık kullanımı sonrası satmaya karar verilmesi üzerine başkaca exper incelemesi neticesinde aracın toplama olduğunun ortaya çıktığını ve bu hususta yapılan şikayet üzerine Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2019/219 Esas sayılı dosya üzerinden yargılamanın devam ettiğini beyan ederek araçtan kaynaklı maddi zararların ve müvekkillerinin yapmış olduğu masrafların taraflarına iadesinin talep edildiği, dosya içerisindeki satış senetleri incelendiğinde davacı tarafça aracın 42.499,00 TL’ye satın alındığı ve 13.12.2018 tarihinde dava dışı Süleyman Halavurt’a 29.000,00 TL bedelle satıldığının görüldüğü, davalı tarafça sunulan cevap dilekçesi ile araç bedelinin 37.000,00 TL olduğunu noterdeki satış esnasında araç satış bedelinin kasko bedeli olan 42.499,00 TL gösterildiğinin beyan edildiği, Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/219 Esas ve 2021/150 Karar sayılı ilamı incelendiğinde davalı Bedirhan’ın araç maliki olduğu, araçla ilgili ayıpları bilmediği, diğer davalının galericilik işiyle, araç alım satımı ile uğraştığı, iddia edilen hususları tecrübesi gereği bilmesi gerektiğinden bahisle davalı İsmet’in cezalandırılmasına diğer davalı Bedirhan’ın ise beraatine dair hüküm kurulduğu, heyetçe hazırlanan bilirkişi raporu ile aracın iki farklı aracın kesilip birleştirilmesi sonucu oluşturulduğunun tespiti sebebiyle araçtaki ayıbın gizli ayıp niteliğinde olduğu, araç bedelinin 37.000,00 TL olduğunun kabulü halinde davacının ayıplı satıştan kaynaklı 9.250,00 TL zararının olduğu, davacı tarafça her ne kadar masraf talebinde bulunulmuş ise de yapılan masrafların rutin bakım harcamaları olduğu ve davaya konu ayıptan kaynaklı olmadığı yönünde görüş bildirildiği, her ne kadar noter senedinde satış bedeli 42.499,00 TL gösterilmiş ise de Ağır Ceza yargılaması esnasındaki katılan beyanları, iddianame ve davalı tarafın araç satış bedeline ilişkin açıklamaları da dikkate alınarak gerçek satış bedelinin 37.000,00 TL olduğu kanaatine varılarak hazırlanan raporun da gerekçeli, denetime elverişli ve hükme esas alınabilir nitelikte olduğu anlaşılarak aşağıdaki şekilde hüküm’’ Şeklin de birçok karar alınmıştır. 

Bunun gibi birçok emsal karar İle sigorta ve kaza Mahkeme yoluyla alınmıştır.

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, sigorta ve kaza, satış öncesi ve sonrası maddi zararlar ve gizli ayıp Hukuku  Davalarında Kayseri İlinde müvekkillerine en sağlıklı, hukuki bilgileri vermektedir. sigorta ve kaza , satış öncesi ve sonrası maddi zararlar ve gizli ayıp  davaları tecrübeli hukuk bilgisi gerektiren davalardır. Ufak bir hata durumunda çok büyük hak kayıpları  da yaşanabilir. Bu nedenle Kayseri sigorta ve kaza, satış öncesi ve sonrası maddi zararlar ve gizli ayıp Hukuku  Avukatı Oktay AYDOĞDU, her zaman hukuki bilgisi ve tecrübesi ile müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Kayseri Avukat Oktay AYDOĞDU.