Kayseri Silah Ruhsatı Hukuku Avukatı
17
Oca

Kayseri Silah Ruhsatı Hukuku Avukatı

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Silah Ruhsatı davaların da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

Kayseri Silah Ruhsatı Hukuku Avukatı

SİLAH TAŞIMA RUHSATI ALMAK İÇİN HANGİ ŞARTLAR YERİNE GETİRİLMELİDİR?

SİLAH TAŞIMA RUHSATI ALMAK İÇİN HANGİ ŞARTLAR YERİNE GETİRİLMELİDİR?
Silah taşıma ruhsatı almak 2019 yılında gerekli şartlara uygunluk sağlayan ve prosedürleri yerine getiren kişiler için mümkün olmaktadır. Genel olarak silah taşıma ve bulundurma ruhsatları karıştırılmaktadır. Silah bulundurma ruhsatını;

 • 21 yaşının üzerinde olan,
 • C vatandaşı olan,
 • Silah bulundurabileceğine dair Sağlık Kurulu raporu olan,
 • Adli sicil kaydı temiz olan herkes alabilmektedir.

Silah taşıma ruhsatı nasıl alınır merak ediyorsanız öncelikle uygun olan meslek mensubu olmalı, şartlara uygunluk sağlanması gerekmektedir. Silah taşıma ruhsatı için daha detaylı prosedürler ve şartlar bulunmaktadır. Bir vatandaşın silah taşıma ruhsatı alabilmesi için bazı meslek mensuplarında görev yapıyor olması gerekmektedir. Silah taşıma ruhsatı 2019 yılında TSK ya da Emniyet mensupları haricinde şu kişilere verilmektedir;

 • Belediye başkanları
 • Göreve bağlı olarak sürekli ya da şeref basın kartı sahibi olan basın mensupları
 • Ateşli silah imalathanelerinin sahipleri
 • Açık denizlerde seferlere çıkan kaptanlar
 • Yolcu ve para taşımacılığında görevli pilotlar
 • Yıllık satış ve vergi tutarı Bakanlık tarafından belirlenen miktara ulaşan tacirler
 • Cumhuriyet savcılığı, Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, bakanlık, hâkimlik, yasama organı üyeliği mensubu olan ya da görev yapmış kişiler
 • Patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçiler
 • Patlayıcı ve tehlikeli madde deposu sahibi olan kişiler
 • İnşaat, yapı, büyük onarım işleriyle bizzat ve fiilen uğraşan müteahhitler
 • Akaryakıt satışı yapılan istasyon sahipleri (fiili ve bizzat işletmede bulunulması gerekmektedir.)
 • Daha önce valilik görevi yapmış olan kişiler
 • Kuyumcu ve sarraflar
 • Altın ve gümüş işleyen imalatçı ve toptancılar
 • Meskûn yerler haricinde en az 100 adet fenni arılı kovan yetiştiricilerine
 • Gerçek kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz eski eserler, anıtlar vb. korunmasıyla görevli bekçiler
 • Dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili yerlerde fiilen ve bizzat eşlik eden sorumlu ortaklar
 • Barolarda kaydı bulunan avukatlar
 • Köy ve mahalle muhtarları
 • İl Genel Meclis üyeliği yapmış olan kişiler
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında bulunan yönetim kurulu başkan ve üyeleri
 • Şehit olan memur, korucu ve TSK personelinin eşi, çocukları ve ebeveynleri
 • Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmış kişiler

SİLAH TAŞIMA RUHSATI NASIL ALINIR?

Silah ruhsatı işlemleri, bulundurma ya da taşıma ruhsatı fark etmeksizin Emniyet Müdürlükleri aracılığıyla yapılmaktadır. Gerekli evraklarla birlikte Emniyet Müdürlüğüne gidilerek, şahsen başvuru yapılmalıdır. Evraklar eksiksiz olması oldukça önemlidir. Çünkü eksik evrak olması durumunda başvuru Emniyet tarafından iptal edilmektedir. Silah ruhsatı alma şartları 2019 yılı için belirlenmiş olup şartlara uygunluk sağlayan kişiler, gerekli evraklarla başvurusunu yapabilirler.
Silah taşıma ruhsatı için başvuruda bulunacak olan kişi ve mensup olduğu mesleğe göre, temin edilmesi gereken evraklar farklılık göstermektedir. Genel olarak temin edilmesi gereken evraklar şu şekildedir;

 • Kimlik Belgesi (Yeni kimlik kartı ya da nüfus cüzdanı)
 • 4 adet fotoğraf (Son bir yıl içerisinde çekilmiş olmalıdır.)
 • Sağlık Raporu
 • Devlet ya da Üniversite hastanelerinden alınmalıdır.
 • Silah ruhsatı alınmasında herhangi bir sakınca bulunmadığına dair alınmalıdır.
 • Silah taşıma ruhsatı dilekçesi
 • Karton dosya (Yarım kapaklı olmalıdır.)
 • Parmak izi belgesi (Müracaat sırasında Emniyet’te yapılmaktadır.)
 • Silah taşıma ruhsatı harcının yatırıldığına dair makbuz
 • Başvuru sahibinin adına bin TL ve üzeri borç olmadığına dair yazı (Vergi Dairesinden alınmalıdır.)
 • Başvuru sahibi şirket ise şirkete ait evraklar
 • Görevliler için görev belgesi
 • Pilotlar için Pilotluk lisansı fotokopisi

CİRO ÜZERİNDEN SİLAH TAŞIMA RUHSATI ALMA
Ciro Nedir?

Bir ticaret terimidir ve senet, poliçe gibi yazılı kıymetli evrakın mülkiyet değiştirmesinde kullanılmaktadır. İtalyanca “giro” kelimesinden gelen ciro aynı zamanda; bir işletmenin belli bir süre içerisinde elde ettiği net olmayan kar oranı anlamına gelmektedir. Bizi ikinci tanım ilgilendirmektedir. Belli bir süreden kastedilen silah ruhsatı için 1(bir) yıldır.
2019 Yılı Yıllık Satış Tutarı (Ciro) ve Yıllık Vergi Tutarı Ne kadar olmalı
01.01.2019 tarihinden itibaren 2018 yılı itibariyle Yıllık Satış Tutarı (ciro) 14.600.000 TL, Yıllık Kurumlar Vergisi 283.000 TL ve Yıllık Gelir Vergisi 141.000 TL ve daha fazlası ödeyen gerçek ve tüzel kişiler silah taşıma ruhsatı alabileceklerdir..

Kimler Ciro Üzerinden Silah Taşıma Ruhsatı Alabilir?

Yıllık satış tutarı (cirosu) veya yıllık vergi tutarı her yıl Bakanlıkça tespit edilecek miktara ulaşan gerçek kişi tacirlerle anonim şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin idare ve temsilinden sorumlu ortakları, tarım satış kooperatifleri ve tarım satış kooperatifleri birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına silah taşıma ruhsatı ruhsatı verilebilir.

Kayseri Silah Ruhsatı Hukuku Avukatı
Kayseri Silah Ruhsatı Hukuku Avukatı

Ciro Üzerinden Silah Taşıma Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

1- Nüfus Cüzdanı,
2- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
3- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu(Devlet veya Üniversite hastanelerinden),
4- İlgili Vergi Dairesinin Üst Yazısında gerçek veya tüzel kişilerin halen mükellefiyet kaydı ile 2018 yılı sonu itibariyle, net satış tutarının/cirosunun 14.600.000 TL(ondörtmilyonaltıyüzbin) veya Yıllık Kurumlar Vergisinin 283,000 TL.(ikiyüzseksenüçbin) veya Yıllık Gelir Vergisinin 141,000 TL.(yüzkırkbirbin) olduğunu gösterir vergi dairesinin Müdür veya Müdür Yrd. imzalı yazısı ile Vergi Levhası Fotokopisi(Serbest bölgelerde gösterilen faaliyet nedeniyle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavirin yazısı),
5- Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
6- Oda kayıt belgesi,
7- Dilekçe,
8- Yarım kapaklı karton dosya,
9- Parmak izi belgesi(müracaat esnasında temin edilecektir),
10- Silah Taşıma Ruhsatı Harç Bedeli Makbuzu(2019 yılı için 5.687 TL. Vergi Dairesi veya Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank veznelerine yatırılabilir.)
11- Adına 2000 TL. üzerinde borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinin yazısı.
Ciro Üzerinden Silah Taşıma Ruhsatı İçin Nereye Başvuru Yapılmalıdır?
Ruhsat çıkarmak için bağlı bulunduğunuz İlçe Emniyet Müdürlüğü veya İl Jandarma Komutanlığına yukarıdaki belgeler ile başvurmanız gerekmektedir.
Başvuru sahibinin, başvuru yaptığı makam tarafından yapılan tahkikatı olumlu çıkarsa Vali onayı ile başvuru sahibine silah satın alma belgesi verilecektir. Alınan silah satın alma belgesi ile MKEK kurumundan silah satın alma işlemi gerçekleştirilecektir.
Silah Satın Alma Belgesi alındıktan sonra bir yıl içerisinde tabancanızı satın alabilirsiniz. Alınan silahın ruhsata işleme süresi ise 60 gündür.
Silah ruhsatları onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerlidir. Her beş yılda bir yenilenmelidir.

SİLAH RUHSATI YENİLEME

Taşıma ve bulundurma ruhsatları onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerli olup, yenileme harcı alınmak şartıyla, her beş yılda bir yenilenir. Sürenin sona ermesinden  bir ay önce tebligat için gerekli işlemler başlatılır. Zabıtaca doğrudan veya 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılacak yazılı tebligattan itibaren altı ay içinde ruhsatlarını mevcut durumlarına göre taşıma veya bulundurma ruhsatı olarak yeniletmeyenlerin o silaha ait ruhsatı iptal edilerek, bu Yönetmelik hükümlerine göre devri sağlanır. Bu şekilde ruhsatı iptal edilen silah, hiçbir şekilde aynı şahıs adına yeniden ruhsata bağlanamaz.

Yeni ruhsatın geçerlilik süresi, önceki ruhsata ait sürenin bittiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Süresi biten taşıma ruhsatı, yenisi verilinceye kadar bulundurma ruhsatı yerine geçerlidir.

Ruhsata bağlanmış silahlara ait yerli ve yabancı menşeli mermiler için ayrıca ruhsat aranmaz. Ancak, yabancı menşeli mermilerin Kanuna uygun yollardan temin edildiğinin ispatı yetkililerce istenebilir.

Taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun, Kanunun Ek-1 inci maddesinde belirtilen yerler haricinde her yerde ve her zaman geçerlidir. Birden fazla ruhsatlı silaha sahip olanlardan durumları silah taşımaya uygun bulunanlara istekleri halinde mevcut silahlarının her biri için harç alınmak suretiyle ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilebilir.

 

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Silah Ruhsatı Hukuku    Davalarında Kayseri İlinde müvekkillerine en sağlıklı, hukuki bilgileri vermektedir. Miras davaları tecrübeli hukuk bilgisi gerektiren davalardır. Ufak bir hata durumunda çok büyük hak kayıpları  da yaşanabilir. Bu nedenle Kayseri Silah Ruhsatı Avukatı Oktay AYDOĞDU, her zaman hukuki bilgisi ve tecrübesi ile müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Kayseri Avukat Oktay AYDOĞDU.