Kayseri Uluslararası Sözleşmeler Avukatı Oktay Aydoğdu
19
Ara

Kayseri Uluslararası Sözleşmeler Avukatı

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, yabancılar hukuku    da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.Uluslararası sözleşmeler ve ticari anlaşmalar alanında müvekkillerimizi uluslararası satışlar, acentelik, distribütörlük, finansal kiralama, lisans, know-how, tedarik sözleşmeleri, iş ortaklığı kuruluşu ve sair ticari anlaşmalarda temsil etmekte ve bu alanlarda müvekkillerimize danışmanlık hizmetlerimizi sunmaktayız.

Avukatlık Ofisimiz uluslararası ticaret hukuku bilgi ve deneyimini gerektiren her türlü sözleşmeye ilişkin hizmet verme kapasitesine sahiptir.  Böylelikle uluslararası ticaretle uğraşan şirketlerin bu kapsamda ihtiyaç duyacağı sözleşme süreçlerini yürütmesinde sözleşmeleri öncelikle müvekkil lehine en uygun şekilde düzenleyerek ve potansiyel riskleri minimize etmeyi hedefleyerek, taraflar arasında imza edilmesi aşamasına kadar tüm hukuki konularda müvekkillere destek sağlamaktayız.

Kayseri Uluslararası Sözleşmeler Avukatı

Ayrıca sözleşme hükümlerinin ihlali, cezai şart hükümleri, sözleşmenin usule uygun feshi ve yine feshe usulüne aykırılık nedeniyle ortaya çıkan ihtilaflar bakımından önleyici hukuk anlayışı ile hareket etmekteyiz.

  • ​ Yabancı şirketlerle yapılacak sözleşmeleri uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde tanzim etmek, bu ilişkiden ötürü ileride doğabilecek olası ihtilafları göz önüne alarak gerekli hükümleri derç etmek.
  • Yurtdışında yapılacak yatırımlarda yatırım yapılacak ülkenin ticaret, yabancı sermaye, vergi, iş ve sair mevzuatı hakkında hukuki görüş verme, şirket kurma, birleşme ve devralma işlemlerini gerçekleştirme.
  • Yabancı şirketlerle doğan ihtilaflarda gerek Türk Hukuku, gerekse uluslararası kaideler çerçevesinde hukuki değerlendirme yapmak; görüş ve tavsiye vermek.
  • Franchising, distribütörlük ve sole agency anlaşmalarını hazırlamak.
  • Şirketleri Avrupa Topluluğu hukuk normları hakkında bilgilendirmek ve bu sayede Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatlar da karşılaşılabilecek sorunları minimum düzeye indirmek. Uluslararası yatırımlarda vergi ve çifte vergilendirme konularında hukuki ve mali görüş vermek.
  • İhracat yapan firmaların faaliyetlerini dış ticaret mevzuatına ve özellikle de GATT hükümlerine uygun olarak yürütmelerini temin etmek.
  • Yatırım teşvikleri ve yabancı sermaye transferi konusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir
Kayseri Uluslararası Sözleşmeler Avukatı Oktay Aydoğdu
Kayseri Uluslararası Sözleşmeler Avukatı Oktay Aydoğdu

Büromuzda çalışan her bir Uluslararası Ticaret Avukatı Uluslararası Ticaret Hukuku alanında büyük tecrübe sahibidir.

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, uluslararası sözleşmeler  da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU uluslararası sözleşmeler  da Kayseri İlinde müvekkillerine en sağlıklı, hukuki bilgileri vermektedir. Tanıma- Tenfiz davaları tecrübeli hukuk bilgisi gerektiren davalardır. Ufak bir hata durumunda çok büyük hak kayıpları  da yaşanabilir. Bu nedenle Kayseri Tanıma Tenfiz Avukatı Oktay AYDOĞDU, her zaman hukuki bilgisi ve tecrübesi ile müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Kayseri Avukat Oktay AYDOĞDU.