Kayseri Avukat Oktay Aydoğdu
09
May

Kayseri Avukat

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Kayseri avukat noktasında; hukukun tüm dallarında faaliyet gösteren, müvekkillerine hukuki destek, rehber ve danışmanlık sağlayan Avukat Oktay Aydoğdu;

 • Hukuki Danışmanlık
 • Sigorta Hukuku
 • Trafik Kazalarından Doğan Tazminatlar
 • Aile Hukuku ve Boşanma
 • Gayrimenkul Davaları
 • İş Hukuku Davaları
 • Ceza ve İnfaz Hukuku
 • İdari Yargı

Uyuşmazlıklarında, emsal davalarda kazandığı deneyim ve liyakatle Kayseri avukat anlamında ihtiyaç duyulan hukuki desteği yanıtlar nitelikte hizmet vermektedir.

Kayseri’de Uzman ve Deneyimli Avukat

Hukuk; bireylerin birbirleri ile, toplum ile ve devlet ile ilişkisini düzenleyen, tanzim eden, hak ve ödevler belirleyen sosyal bir bilimdir. Her birey; yasalara bağlı kalmakla yükümlüdür. Yasanın rağmına hareket eden kişilerin hukuki yaptırımlarla ıslah edilmesi ve topluma kazandırılması hukukun esas gayesini teşkil eder. Hukuk mekanizmasının en önemli safhasını oluşturan ‘Müdafaa Makamı’ oldukça mühimdir. Zira her bireyin müdafaa ve müdafaa edilme hakkı vardır. Bu kutsal hakkın temsilcisi olan avukatlar; adaletin tesis edilmesini, kişinin hak ve menfaatlerinin korunmasını ve müspet neticenin yargı yoluyla elde edilmesine vesile olan profesyonel uzmanlardır.

Bu uzmanlardan Avukat Oktay Aydoğdu; tüm müvekkillerine hukuki danışmanlık sağlamakta, uyuşmazlıklara stratejik yaklaşarak alışılagelmişin ötesinde çözümler bulmakta ve uzun süren davaların kısa sürede netice vermesi için yetkin birikimi ile Kayseri avukat arayışındaki bireylere hizmet vermektedir.

 • Kayseri’de Hukuki Danışmanlık

Kayseri’de Hukuki Danışmanlık; kişilerin mevcut veya olası hukuki süreçlerine dair bir uzmandan bilgi almak için başvurduğu merciidir. Hukuki danışmanlık almak isteyen bireyler; mevcut uyuşmazlığına ve hukuki problemine dair en yetkin danışmanlık ofisine başvurmalıdır. Zira hukuk; oldukça komplike ve hacimli bir disiplindir. Bireye verilecek hukuki danışmanlık hizmetini sağlayan avukatın alanında liyakat sahibi bir profesyonel olması elzemdir. Davaların kısa zamanda çözüme kavuşturulması ve lehte neticenin hasıl olması için bu husus oldukça mühimdir. Kayseri’de hukuki danışmanlık hizmeti alınacağı zaman Kayseri avukat noktasında iyi araştırma yapılmalı ve mevcut avukatlar arasından en doğru mercii seçilmelidir. Aksi takdirde olası menfaatlerin ve yasal hakların korunması güç olacaktır.

 • Kayseri Sigorta Hukuku Avukatı

Sigorta Hukuku; sigortacının, belirli bir prim karşılığında şahsın para ile ölçülebilen bir menfaatine zarar veren rizikonun veya tehlikenin var olması durumunda bu zararı tazmin etmeyi, para ödemeyi veya harici edimlerde bulunmayı taahhüt eden ve yüklenen sözleşmeleri, bu sözleşmelerden hasıl olan hak ve yükümlülükleri inceler. Kayseri Sigorta Hukuku Avukatı ise Sigorta Hukuku kapsamına giren uyuşmazlıkların çözüm yollarına ilişkin hukuki rehber ve danışmanlık veren profesyoneldir. Oktay Aydoğdu Hukuk Bürosu, müvekkil hak ve menfaatlerini merkeze alan danışmanlık anlayışı ile tüm uyuşmazlıklarda en doğru çözümlerle faaliyet göstermektedir.

 • Kayseri Trafik Kazası Tazminatı Avukatı

Kayseri Trafik Kazası Tazminatı Avukatı, trafik kazaları sebebiyle meydana gelen maddi ve manevi tazminat davalarında, kişinin mevcut haklarını korur ve hak ettiği tazminatı tutarını almasına yardımcı olur. Trafik kazanlarından doğan tazminat davası; en az bir motorlu aracın bulunduğu kazada ölüm ve yaralanma benzeri bedeni zararlarla beraber bir üçüncü kişiye ait araç, ev ve arazi benzeri malvarlıklarında oluşan zararların tazmin edilmesi amacıyla açılır. Bu davalarda doğru hukuki danışmanlık almak, tazminat hakkının korunması ve tazminat tutarının eksik alınmaması adına oldukça kritiktir.

 • Kayseri Boşanma Avukatı

Aile Hukuku uyuşmazlıklarında kişileri hukuki sürece ilişkin yol gösteren; boşanma, velayet ve mal paylaşımı gibi konularda davalara girerek müvekkilini temsil eden hukukçudur. Aile Hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin tercih edilecek Aile Avukatı, emsal davalarla tecrübesini artırmış ve iletişim gücü yüksek kimseler olmalıdır. Zira Kayseri uzman boşanma avukatı; boşanma davasının kısa sürede neticelenmesine, mal paylaşımında menfaatin korunmasın ve velayet gibi hususlarda hakkın tesis edilmesine köprü olacaktır.

Boşanma süreci, taraflar için oldukça yıpratıcı ve meşakkatli bir süreçtir. Bu sürecin bir profesyonel hukukçudan destek alarak yürütülmesi, sürecin meşakkatini asgari düzeye indirecektir. Zira profesyonel bir avukat, davanın hazırlık sürecine azami ihtimam gösterecek ve bu saikle davanın olumlu tezahür etmesine katkıda bulunacaktır.

 • Kayseri Gayrimenkul Avukatı

Kayseri Gayrimenkul Avukatı, gayrimenkul hukukundan doğan işlemlere ve uyuşmazlıklara bakar. Bu uyuşmazlıklar kişilerin yasal haklarının tesis etmesi adına ciddi bir dava hazırlığında bulunur. Dava sürecinde gerekli hukuki ve usuli esaslara uygun hareket ederek müvekkil menfaati lehinde çalışmalar yapar. Bu nedenle, gayrimenkul hukukundan doğan davalarda, tecrübeli bir hukukçudan istifade etmek oldukça yararlı olacaktır.

 • Kayseri İş Hukuku Avukatı

Kayseri İş Hukuku Avukatı, İş Hukuku alanında işçi ve işverenin hak kaybı yaşamaması adına hukuki danışmanlık sağlayan kişidir. İş Hukuku anlamında var olan hak ihlallerinin tazmin edilmesi için lazım gelen hukuki süreci takip eden ve yürüten iş hukuku avukatı genel olarak:

 • Hizmet sözleşmelerini hazırlar, düzenler.
 • İş akdinin sonlanması halinde fesih bildirimini usule uygun biçimde hazırlar.
 • Sendikal mevzuata göre danışmanlık sağlar.
 • Şirketlere ait iç ve disiplin yönetmeliklerinin hukuka uygun biçimde hazırlanmasını sağlar.
 • Kıdem ve ihbar tazminatlarına dair açılacak davalarda dava takibini gerçekleştirir.
 • İşe iade davalarını açar ve takip eder.
 • İş kazası tazminatı sürecine hukuki destek sağlar.
 • İş Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıkların yargı yolu ile çözümlenmesi adına dava açar ve dava takibini sağlar.

 Kayseri Ceza Avukatı

Kayseri Ceza Avukatı, Ceza Hukuku’ndan doğan uyuşmazlıklarda Ceza Mahkemeleri aracığıyla görülen davanın müşteki, mağdur ve sanıkları için adil yargılamanın tezahür etmesini sağlar. Bunun yanı sıra ilgili davanın mahkemeye intikal etmesinden evvel, soruşturma sürecinde müvekkil hak ve menfaatlerini en iyi şekilde korur. Yasalar nezdinde suç fiillerinin faili olmaları nedeniyle yargılanan kimseler, davanın neticesinde oldukça ağır yaptırımlar ile muhatap olabilir. Bu ve benzer durumlarda ciddi bir sorumluluk yüklenen ceza avukatı, dava dosyasını titizlikle etüt eder ve detaylıca bir çalışma yapar. Müvekkilinin hak ve menfaatlerini korumak adına ciddi bir rol üstlenen ceza avukatının ehliyet ve liyakat sahibi uzman bir hukukçu olması oldukça isabetli olacaktır.

Kayseri ceza avukatı noktasında hukuki destek alınacak avukatın alanında yetkin olması ve sorumluluk bilinciyle hareket eden, emsal davalarla tecrübesine ve hukuki müktesebatına katkıda bulunmuş bir hukukçu olması oldukça elzemdir. Bu noktada hukuki danışmanlık hizmeti sunan Avukat Oktay Aydoğdu gerek dava öncesi usuli noktada gerek dava esnası ve sonrası hukuki süreçte intizamlı bir çalışma ile dosyasını benimsemekte ve lehte neticenin hasıl olması için ciddi emek sarf etmektedir.

Kayseri İdari Yargı Avukatı;

 • İptal Davaları
 • Tam Yargı Davaları
 • İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar

Ve diğer İdari davalarda hukuki uyuşmazlığın çözümüne ilişkin hukuki destek ve danışmanlık sağlamaktadır. Bu noktada tercih edilecek hukuk bürosunu liyakat sahibi olması ve profesyonel çözümler sunmada rüştünü ispatlamış avukatlara sahip olması oldukça mühimdir.

Kayseri’de Uzman Avukat

Kayseri’de uzman avukat arayan, adli ve idari yargı sürecine ilişkin hukuki danışmanlık talep eden kişilere hukuki birikimi ile yol gösteren Oktay Aydoğdu; hukukun tüm alt dallarında danışmanlık ve vekillik hizmeti sağlamaktadır.