Kayseri Boşanma Avukatı Oktay Aydoğdu
27
Eki

Kayseri Boşanma Avukatı Oktay Aydoğdu

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Kişiler, evliliklerini kanunun öngördüğü süre geçtikten sonra istedikleri zaman bitirmek isteyebilirler. Bu anlamda evliliklerinin 1 yılı dolmuş çiftler anlaşmalı ya da çekişmeli olarak boşanma davası açabilirler. Karar verecek olan hakim olsa da bazı durumlarda kanun sebebiyle reddedemeyeceği talepler de bulunmaktadır. Biz de yazımızda oldukça önemli olan boşanma konusuyla ilgili aklınıza takılabilecek her sorunun cevabını vermek istedik.

Kayseri Boşanma Avukatı Oktay Aydoğdu

Kayseri Avukatlık bürolarında Aile Hukukundan doğacak her türlü anlaşmazlıkta istediğiniz profesyonel hizmetleri bulabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma

Kayseri Boşanma Avukatı Oktay Aydoğdu
Kayseri Boşanma Avukatı Oktay Aydoğdu

Her iki eş için de evlilik çekilmez hale gelmiş olabilir. Böyle bir durumda taraflar anlaşmalı olarak mahkemeye başvurur. Anlaşmalı boşanma için mahkemeye dava dilekçesi ve ortak hazırlanmış protokol sunulmalıdır. Bu protokol şunları içerir:

 • Boşanma isteği açıkça dile getirilir
 • Velayet konusundaki ortak karar
 • Mal paylaşımı
 • Nafaka ve tazminat
 • Varsa ortak borçların durumu

Anlaşmalı boşanma durumlarında hakim, herhangi bir sebebin varlığını veya yeterliliğini denetlemez. Evliliğin süresinin 1 yılı aşmış olduğu ve evraklarda eksikliğin olmadığı durumlarda boşanma kararı verir.

Anlaşmalı Boşanma hakkında detaylı bilgi içeren makalemize ulaşmak için tıklayın!

Çekişmeli Boşanma

Kayseri Çekişmeli Boşanma Avukatı Oktay Aydoğdu
Kayseri Boşanma Avukatı Oktay Aydoğdu

Çekişmeli boşanma taraflardan birinin boşanmayı istemediği ya da boşanma şartları üzerinde anlaşamadıkları durumlarda gündeme gelir. Eşlerden biri kanunda sayılan hallerden birine dayanarak boşanma davası açabilir. Bu haller Medeni Kanunumuzda boşanmanın özel sebepleri ve genel sebepleri olarak düzenlenir.  Genel sebepler evlilik birliğini çekilmez hale getiren, eşler arasındaki ilişkinin taraflardan evli kalmanın beklenilmeyeceği unsurları kapsar. Özel sebepler ise tek tek sayılmıştır. Şu şekildedir:

 • Hayata Kast veya Pek Kötü Ya Da Onur Kırıcı Davranış: Hayata kast bir eşin diğerinin canına yönelik bilerek yaptığı fiilleri kapsar. Pek kötü davranış ise hayata karşı değil fakat eşin vücut bütünlüğüne kastedecek fiilleri anlatır. Eşe acı ve ıstırap veren bütün fiziksel muameleler bu kapsamda değerlendirilebilir. Onur kırıcı muamele ise eşin saygınlığına ve manevi varlığına yönelik yapılan fiillerdir. Psikolojik ve ekonomik şiddeti bu kapsamda değerlendirmek yerinde olacaktır.
 • Küçük Düşürücü Suç İşleme veya Haysiyetsiz Hayat Sürme: Bu başlık altında akla gelebilecek fiiller evlilikten önce de var olan şeyler olabilir. Bunlar biliniyor ve kabul edilmiş de olabilir. Ancak somut durumda devam etmesi ve eşlerden biri için evliliği çekilmez hale getirmesi geçerli bir boşanma sebebi oluşturur. Bu neden için herhangi bir hak düşürücü süre öngörülmemiştir. Hakim evrensel değerleri göz önüne alarak değerlendirme yapar.
 • Terk: Eşlerden birinin ortak konutu haklı bir sebep olmaksızın terk etmesi ve üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemesi durumudur. Aynı zamanda bu durum eşlerden birinin ortak konuta alınmamasıyla da oluşmaktadır.

Doğrudan bu sebebe dayanılarak boşanma davası açılamaz. Öncelikle 4 aydır eve dönmeyen eşe mahkemeye başvurularak ihtar çektirilir. İhtar çekildikten sonra eve dönmek için de 2 ay süre verilir. Bu süreçte de eş eve dönmezse, boşanma davası açılır.

Boşanma hakkında detaylı bilgi içeren makalemize ulaşmak için tıklayın!

 • Akıl Hastalığı: Bu sebebi öne sürebilmek için akıl hastalığının önceden bilinmiyor olması ya da hastalığın evlilikten sonra ciddi derecede artmış olması gerekir. Hastalık devam ettiği sürece, taraflar istenildiği zaman dava açabilir. Ancak şu şartları taşıması zorunludur:
 • Eşin iyileşmesi mümkün olmayan bir akıl hastalığına sahip olması
 • Hastalık sebebiyle evliliğin diğer taraf açısından çekilmez hale gelmesi
 • Zina: Eşlerden birinin, karşı cinsten biriyle yaşadığı ilişki neticesinde sadakat yükümlülüğünü yerine getirmemesidir. Zina Türk Ceza Kanununa (TCK) göre bir suç değildir. Medeni Hukuk bağlamında amaç güveni kırılan, aldatılan eşten evliliği sürdürmesinin beklenememesidir. Zina konu edilerek öğrenilme tarihinden itibaren 6 ay içinde boşanma davası açılır. Eşin affedilmesi veya zinanın üzerinden 5 yıl geçmesi durumlarında dava hakkı biter.

Hatırlatma fayda var, yukarıda yer alan sebeplerle boşanma davası açma hakkı yalnızca kusursuz veya daha az kusurlu olan eşe verilmiştir. Bu sebeple kusurlu eş ancak genel sebeplere dayanarak boşanma talebinde bulunabilir.

Kayseri Boşanma Avukatı Oktay Aydoğdu
Kayseri Boşanma Avukatı Oktay Aydoğdu

Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması

Ortak hayatın yeniden kurulamaması aslında boşanmanın genel sebeplerinden biridir. Ancak nitelikleri itibariyle farklılık taşır. Daha önce herhangi bir sebeple boşanma davası açılmış ve reddedilmiş olabilir. Bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç yıl fiili ayrılık önemli bir sebep olmaksızın devam etmişse evlilik birliği temelden sarsılmış kabul edilir. Bu sebep öne sürülerek mahkemeye başvurulduğunda hakim kusur ya da başka bir sebep aramadan boşanma kararı verir.

Yeni Evliliklerde Boşanma

Eşlerden biri evlendikten sonra boşanma süresi beklemeden boşanmak isteyebilir. Eşin bunun için geçerli bir boşanma sebebi olması gerekir. Öne sürülen sebep kanıtlanabilirse yeni evliliklerde boşanma için aranan 1 yıllık sürenin beklenmesine gerek olmadan boşanma davası açılabilir.

Boşanma davası anlaşmalı veya çekişmeli olarak Aile Mahkemesi’nde açılır. Anlaşmalı boşanmada evliliğin en az 1 yıllık olması, tarafların duruşmada hazır bulunması ve ortak bir protokolün olması aranır. Çekişmeli boşanmada ise kanunda düzenlenen genel ve özel sebeplerden birini öne sürmek ve bunu kanıtlamak önemlidir. Bu sebeplerden biriyle açılan çekişmeli boşanma davasında evliliğin süresi önemli değildir. Terk sebebiyle boşanmada ise terk için 6 aylık süre geçmesi gerekir. Bu sebeple en az 6 aylık evlilik olması aranmaktadır.

Açılan bir boşanma davasının süresine bakıldığında ise anlaşmalı boşanma tek celsede gerçekleşip 1 ayda kesinleşebilmektedir. Çekişmeli boşanma davalarındaki boşanma süresi ise 6 ay ile 1,5 yıl arasında değişebilmektedir.

Boşanma, Medeni Kanun sayesinde sahip olduğumuz bir haktır. Ancak bu hakkın kullanılması aşamasında süreler ve hazırlanacak belgeler, sunulacak kanıtlar gibi ince ayrıntı içerebilecek prosedürler de bulunmaktadır. Bu sebeple Kayseri avukatlık bürolarımızdan yardım alarak hak kaybına uğramamanızı tavsiye ederiz.